Hyppää sisältöön

Kurikassa vanhan kaatopaikan alueella ei todettu terveys- tai ympäristöriskejä

Julkaisuajankohta 21.2.2023 11.55
Tiedote
Uuramenmäen vanhan kaatopaikan sijainti kartalla.
Uuramenmäen vanhan kaatopaikan sijainti.

Uuramenmäen vanhan kaatopaikan ympäristössä Kurikassa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Vanhan kaatopaikan alueelta otettiin näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimuksissa ei todettu kohteen täytöissä sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, joista aiheutuisi ympäristö- tai terveysriskejä. Alueen pohjavedessä todettiin kohonneita metallipitoisuuksia, mutta näistä ei tutkimuksen perusteella aiheudu kulkeutumisriskiä tai ole muuta haittaa pohjavesialueelle ja sitä kautta vedenottamoille.

Historiatietojen mukaan vanha kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1971–1982. Alueella ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Kurikan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Hanketiedote