Hyppää sisältöön

Kurikan Panttilassa sijaitsevan vanhan turkismuokkaamon rakennuksen alla kloorattuja liuottimia

Julkaisuajankohta 15.11.2022 17.08
Tiedote

Alueella aikaisemmin toteutetut maaperän ja pohjaveden puhdistamishankkeet ovat vähentäneet haitta-aineita omilla kohdealueillaan merkittävästi. Tuoreissa lisätutkimuksissa kuitenkin havaittiin, että muokkaamorakennuksen alla on edelleen suuria haitta-ainepitoisuuksia. Taustalla on pohjaveden heikko virtaaminen.

Kurikassa tehtiin kesällä ja syksyllä 2022 entisen turkismuokkaamon alueella maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joiden tavoitteena oli selvittää muokkaamorakennuksen alapuolella olevan maaperän ja pohjaveden tilaa. Alueen maaperää ja pohjavettä on tutkittu ja puhdistettu 2000-luvulla useaan kertaan, mutta rakennuksen alta ei ollut otettu aikaisemmin pohjavesinäytteitä.

Kiinteistöllä on ollut 1830-luvulta lähtien aina vuoteen 2019 saakka useita turkismuokkaamoja. Ainakin osa yrityksistä on käyttänyt tuotannossaan kloorattuja liuottimia. Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole toimintaa.

Rakennuksen alla todettiin tutkimuksissa korkeita kloorattujen liuottimien pitoisuuksia. Sen sijaan rakennuksen pohjoispuolella pitoisuudet olivat oleellisesti pienempiä, ja kloorattujen liuottimien luontainen hajoaminen oli aktiivista. Luontaista hajoamista tapahtuu samalla suunnalla, missä maaperää puhdistettiin termisellä käsittelyllä vuonna 2020. On mahdollista, että termisen käsittelyn jälkilämpö on parantanut maaperän mikrobien toimintaedellytyksiä ja saanut aikaan kloorattujen liuottimien hajoamista myös pohjavedessä.

Muokkaamorakennuksen alapuolella olevassa maaperässä ja pohjavedessä vastaavaa suotuista kloorattujen liuottimien hajoamista ei ole käynnissä.  Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pohjaveden virtaama on alueella heikkoa. Tämän takia rakennuksen alla olevat haitta-aineet eivät kulkeudu rakennukseen viereen, missä pohjavesi puhdistuisi biologisen seinämän avulla. 

Alueen maaperää on puhdistettu massanvaihdolla vuonna 2005. Vuonna 2018 alueella aloitettiin pohjaveden biologinen puhdistaminen ja rakennuksen lattian alapuolisen huokosilman puhdistus. Pohjoispuolella puhdistettiin lisäksi maaperää termisellä menetelmällä vuonna 2020. Haitta-aineita on onnistuttu vähentämään aikaisemmissa hankkeissa merkittävästi erityisesti alueella, jossa maaperää puhdistettiin termisellä menetelmällä. Lisäksi aikaisemmilla hankkeilla on onnistuttu pienentämään riskiä, että liuottimet leviäisivät pohjavedessä laajemmalle.

Uusien tutkimusten perusteella vaikuttaa, että puhdistamista on perusteltua jatkaa vielä rakennuksen alapuolella. Pohjaveden virtauksen hitaudesta johtuen puhdistamistoimenpiteillä ei kuitenkaan ole akuuttia tarvetta.

Tutkimukset toteutettiin Kurikan kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Maaperä kuntoon -ohjelman yhteistyönä. Tutkimukset teki Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Petri Lammasaari, hallintojohtaja, Kurikan kaupunki, [email protected], 050 412 0597

Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, [email protected], 0295 036 374

Hanketiedote