Hyppää sisältöön

Kurikan Panttilassa sijaitsevan vanhan turkismuokkaamon alueen jatkotutkimukset

Julkaisuajankohta 8.5.2023 15.33
Tiedote

Alueella jatketaan vuonna 2022 tehtyjä tutkimuksia kevään, kesän ja alkusyksyn 2023 aikana. Lisätutkimuksissa kerätään tietoja, joiden avulla päätetään alueen jatkotoimista.

Alueen kairatutkimukset ja pohjavesiputkien asennukset aloitetaan maanantaina 8.5 ja niiden arvioidaan jatkuvan 17.5 asti. Pääosin tutkimukset toteutetaan rakennuksen sisällä, mutta osa tutkimuspisteistä sijoittuu myös rakennuksen ulkopuolelle. Kairatutkimuksista aiheutuu mahdollisesti meluhaittaa lähialueen asukkaille. Kesän ja alkusyksyn aikana uusista sekä vanhoista pohjavesiputkista otetaan näytteitä. Lisäksi toteutetaan koepumppauksia. Vesinäytteiden otosta tai pumppauksista ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia alueen asukkaille. 

Kiinteistöllä on ollut 1830-luvulta lähtien aina vuoteen 2019 saakka useita turkismuokkaamoja. Ainakin osa yrityksistä on käyttänyt tuotannossaan kloorattuja liuottimia. Tällä hetkellä kiinteistöllä ei ole toimintaa.

Rakennuksen alla todettiin tutkimuksissa korkeita kloorattujen liuottimien pitoisuuksia. Sen sijaan rakennuksen pohjoispuolella pitoisuudet olivat oleellisesti pienempiä, ja kloorattujen liuottimien luontainen hajoaminen oli aktiivista. Luontaista hajoamista tapahtuu samalla suunnalla, missä maaperää puhdistettiin termisellä käsittelyllä vuonna 2020. On mahdollista, että termisen käsittelyn jälkilämpö on parantanut maaperän mikrobien toimintaedellytyksiä ja saanut aikaan kloorattujen liuottimien hajoamista myös pohjavedessä.

Muokkaamorakennuksen alapuolella olevassa maaperässä ja pohjavedessä vastaavaa suotuista kloorattujen liuottimien hajoamista ei ole käynnissä.  Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että pohjaveden virtaama on alueella heikkoa. Tämän takia rakennuksen alla olevat haitta-aineet eivät kulkeudu rakennukseen viereen, missä pohjavesi puhdistuisi biologisen seinämän avulla. 

Alueen maaperää on puhdistettu massanvaihdolla vuonna 2005. Vuonna 2018 alueella aloitettiin pohjaveden biologinen puhdistaminen ja rakennuksen lattian alapuolisen huokosilman puhdistus. Pohjoispuolella puhdistettiin lisäksi maaperää termisellä menetelmällä vuonna 2020. Haitta-aineita on onnistuttu vähentämään aikaisemmissa hankkeissa merkittävästi erityisesti alueella, jossa maaperää puhdistettiin termisellä menetelmällä. Lisäksi aikaisemmilla hankkeilla on onnistuttu pienentämään riskiä, että liuottimet leviäisivät pohjavedessä laajemmalle.

Tämän vuoden tutkimusten perusteella suunnitellaan, millaisia puhdistustoimenpiteitä alueella tullaan toteuttamaan tulevien vuosien aikana. Kevään tulokset valmistuvat kesäkuun aikana ja alkusyksyn tulokset syyskuun aikana. Varsinainen tutkimusraportti valmistuu lokakuussa 2023.

Tutkimukset toteutetaan Kurikan kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Maaperä kuntoon -ohjelman yhteistyönä. Tutkimukset tekee Ramboll Finland Oy.
 

Lisätietoja:

Kurikan kaupunki
Petri Lammasaari, hallintojohtaja
[email protected], 050 412 0597

Maaperä kuntoon -ohjelma
Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
[email protected], 0295 036 374
 

Hanketiedote