Hyppää sisältöön

Kristiinankaupungissa vanhan saha-alueen ympäristö- ja terveysriskit selvitettiin - tarve jatkotoimille

Julkaisuajankohta 21.3.2024 8.10
Tiedote

Bobergin vanhalla saha-alueella Kristiinankaupungissa todettiin puhdistustarve. Lisäksi lammaslaitumen alueella ja pihan kasvualustojen alueella oli kohonnut terveysriski.

Bobergin vanhalla saha-alueella selvitettiin vuosina 2021 ja 2022 haitta-ainepitoisuuksia maaperästä, sedimentistä, pohjavedestä, sienistä ja kaloista. Selvitysten tavoitteena oli tuottaa tietoa tämänhetkisestä ympäristön tilasta alueella. Kohteessa on toiminut Skaftungin saha, alkuperäiseltä nimeltään Bobergin saha, vuosina 1908-1954.

Selvitysten perusteella maaperästä ja kasvualustasta löytyi vanhan sahan toimintaan liittyviä kohonneita pitoisuuksia dioksiineja, furaaneja ja PCB-yhdisteitä. Sedimentistä ei löytynyt haitta-aineita merkittävissä määrin ja ranta-alueella esiintyvät puurimat eivät selvitysten perusteella aiheuta sedimentin pilaantumista. Kokonaisuus huomioiden riski aiheutuu maaperässä havaituista pitoisuuksista.

Alueesta laadittiin riskinarvio. Merkittävin terveysriski aiheutuu vanhan kastelualtaan lähellä sijaitsevan maaperän haitta-ainepitoisuuksista. Lisäksi kohonnut terveysriski todettiin lammaslaitumen ja pihan kasvualustojen alueella. Kestävyydenarvioinnin perusteella massanvaihto todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi riskien poistamiseksi. 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen antaman lausunnon mukaan: ”Selvitykset ovat olleet riittäviä luotettavien johtopäätösten tekemiseen, eikä lisätarvetta näytteiden ottamiselle ole. Terveysriskien arviointi on tehty kattavasti ja perustuen EFSA:n uusimpiin arviointeihin, siten johtopäätöksenä esitetyille kunnostusrajalle ja -suunnitelmille on selvät perusteet. Raportissa ehdotetut riskinhallintatoimenpiteet ovat riittäviä terveysriskeiltä suojaamiseksi.”

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt on toteuttanut Ramboll Finland Oy. 

Lue lisää Maaperä kuntoon -ohjelmasta


Yhteyshenkilöt:

Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), puh. 0295 036 132, 
sähköposti: [email protected]

Anton Ragnäs, tekninen johtaja, Kristiinankaupunki, puh. 040 559 9229, 
sähköposti: [email protected]

Mikael Leino, ryhmäpäällikkö, Ramboll Finland Oy (tutkimusten toteuttaja), puh. 040 553 4172, 
sähköposti: [email protected]
 

Hanketiedote