Hyppää sisältöön

Korotuksia pilaantuneiden alueiden selvittämisen ja puhdistamisen valtiontukeen

Julkaisuajankohta 30.8.2022 15.24
Valtionavustuksen määrät: 50 % selvittämiseen, 40 % puhdistamiseen.

Valtiontuen enimmäismääriä on korotettu, mutta prosenttiosuudet pysyvät ennallaan. Jatkossa yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat saada tukea myös takautuvasti. Muutoksilla vastataan kustannusten nousuun ja pyritään kannustamaan pilaantuneiden alueiden tutkimiseen ja puhdistamiseen.

Pilaantuneiden alueiden selvittämiseen ja puhdistamiseen tarkoitetun valtiontuen ehtoihin ja määriin on tullut 12.8.2022 alkaen muutoksia. ELY-keskuksen myöntämää avustusta voi hakea maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

”Jatkossa luonnolliset henkilöt sekä kuolinpesät voivat saada avustuksen takautuvasti, kun hyväksyttävät kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan kaksi vuotta ennen hakemuksen jättämistä. Aikaisemmin avustusta on pitänyt hakea ennen kustannusten syntymistä”, kertoo johtava lakimies Mika Heinonen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pirkanmaan ELY-keskuksessa käsitellään koko maan avustushakemukset.

Tuntuvia korotuksia enimmäismääriin

Tuen prosenttimäärät säilyvät ennallaan, mutta pilaantuneisuuden selvittämiseen myönnettävän avustuksen enimmäismäärät kasvavat hieman. Perusselvitykseen myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on jatkossa 15 000 euroa (aikaisemmin 10 000 euroa), ja tarkentavan jatkoselvityksen enimmäismäärä on nyt 20 000 euroa (aikaisemmin 15 000 euroa).

Jos pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai pilaantuneisuuden selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat hakijalle erityisen kohtuuttomia, avustusta voidaan myöntää enintään 30 000 euroa (aikaisemmin 20 000 euroa).

”Korotettua avustusta voi saada myös silloin, kun massanvaihtokohteessa entisen tilalle tuotavasta maamassasta yli 50 prosenttia on kierrätettyä. Aikaisemmin korotus oli mahdollinen vain, jos pois vietävästä massasta yli 60 prosenttia meni suoraan uuteen hyötykäyttöön. Edellä mainittu prosenttiraja pudotettiin nyt 50 prosenttiin”, Heinonen summaa.

Uusia linjauksia sovelletaan 12.8.2022 alkaen saapuneisiin hakemuksiin. Vireillä olevat hakemukset käsitellään vanhojen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää

Lisätietoja

Lainsäädäntö: Mika Heinonen, johtava lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 136, [email protected]

Hakemusten käsittely: Päivi Turtia, pima-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, [email protected]

Uutinen