Hyppää sisältöön

Kerta-talon kiinteistön ympäristöriskit selvitettiin Imatralla

Julkaisuajankohta 15.12.2022 10.18
Tiedote
Karttakuva Kerta-talon sijainnista.

Imatralla tutkittiin Kerta-talon kiinteistön alueella maaperää ja pohjavettä syksyllä 2022. Selvityksen perusteella Kerta-talon kiinteistölle ei tarvita riskiarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.

Pirkanmaan ELY-keskus selvitti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Kerta-talon kiinteistön maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia Korvenkannan pohjavesialueella todetun trikloorieteenin lähdealueen paikantamiseksi. Kerta-talon kiinteistöllä Imatran Korvenkannassa on ollut sen käyttöä vuodesta 1978. Siinä on toiminut muun muassa kuvaputkitehtaat Valco Oy ja Finnvalco Oy sekä Kymen tehopuhdistus.

Tutkimusten yhteydessä maaperässä ja pohjavedessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Kohonneet pitoisuudet maaperässä todettiin metallien osalta alueen itäpuolisella varikkoalueella. Liuottimien osalta maaperässä ei todettu kohonneita pitoisuuksia.

Pohjavedessä todetut liuotinpitoisuudet olivat matalia ja niitä todettiin 3 havaintopisteessä kohdekiinteistöllä. Alueen nykyisessä käytössä niistä ei arvioida muodostuvan terveys- tai kulkeutumisriskejä eikä puhdistustarvetta. Luotinpäästö on tutkimuksen perusteella tapahtunut rakennuksen koillisnurkalla. Liuotinpäästön laajemman puhdistustarpeenarvioinnin toteuttamiseksi kohdekiinteistön eteläpuolisille alueille tulisi toteuttaa lisäselvityksiä.

Ympäristöriskien selvittäminen on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen rahoitus toteutettiin. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, [email protected]

Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, [email protected]
 

Hanketiedote