Hyppää sisältöön

KAJAK-kohteiden EU-rahoitusmahdollisuuksista tehty selvitys kartoittaa eri kanavia

Julkaisuajankohta 24.1.2023 10.53

Selvityksessä tarkastellaan etenkin LIFE-ohjelman rahoitusta. Lisäksi raportissa selvennetään rahoitushakemuksen vaiheita sekä tuodaan esille hyvän hakemuksen tunnusmerkkejä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaamassa selvityksessä käsitellään KAJAK-hankkeen kohteiden mahdollisia EU-rahoituskanavia sekä luodaan esimerkkien avulla viitekehys rahoitushaun vaiheista. Näitä sidotaan yleisellä tasolla KAJAK-hankkeiden toteutusprosessin vaiheisiin (seuranta, selvitys ja kunnostus).

Selvityksessä tarkastellaan etenkin LIFE-ohjelman rahoitusta sen laaja-alaisuuden ja mukautuvuutensa vuoksi. Lisäksi käydään lyhyesti läpi muitakin rahoituskanavia ja niiden soveltuvuuksia.

Meneillään olevassa Pirkanmaan ELY-keskukseen keskitetyssä KAJAK-hankkeessa selvitetään suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden riskejä sekä tarvittaessa kunnostetaan kohteita riskiperusteisesti. Tavoitteena on saada vanhojen kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskit kestävällä tavalla hallintaan. 
 

Uutinen