Hyppää sisältöön

Kajaanissa selvitetään entisen polttoaineen jakelupisteen ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 1.7.2022 11.34
Tiedote
Kartta polttoaineen jakelupisteen sijainnista.

Salmijärven vanhalla kaupalla tehdään maaperän ja pohjaveden tutkimuksia elokuussa 2022.

Kajaanissa tutkitaan maaperää ja pohjavettä Salmijärven vanhan kaupan entisen polttoaineen jakelupisteen alueella loppukesällä 2022 (viikoilla 32-33).

Vanhan Salmijärven kaupan entiseltä polttoaineen jakelupisteen alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Näytteenotto toteutetaan kairakoneella ja lapiolla. Mahdollisesti asennettavien pohjavesiputkien asennus tehdään kairakalustolla, jolloin lähialueella voi kuulua kyseisinä päivinä tästä aiheutuvaa ääntä. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. 

Historiatietojen mukaan Salmijärven kauppa on toiminut 1960–1985. Polttoaineen myynti on loppunut 1980-luvulla. Alueella on tiettävästi jaeltu polttoöljyä ja bensiiniä.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Kajaanin kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja

Tarja Laatikainen, Kajaanin kaupunki, 044 421 4397, [email protected]

Jari Säkkinen, Kajaanin kaupunki, 044 421 4112, [email protected]

Taina Huttunen, Kajaanin kaupunki, 040 586 3159, [email protected]

Henna-Mari Havana, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 053, [email protected] 

Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, [email protected]
 

Hanketiedote