Hyppää sisältöön

Joensuun Enossa puhdistetaan maaperää entisellä huoltoasemalla

Julkaisuajankohta 3.10.2023 14.06
Tiedote

Joensuun Enossa tehdään purku- ja maaperän puhdistustöitä 9. lokakuuta alkaen entisellä huoltoasemalla. Työt kestävät arviolta kuukauden. Ne vaikuttavat jonkin verran alueen liikennejärjestelyihin.

Puhdistuskohde sijaitsee Joensuun Enossa, kantatie 73:n varrella. Alue on luokiteltu 1. luokan pohjavesialueeksi. Kyseessä on vanha huoltoasematontti (entinen Kaltimontupa), jonka polttoaineen jakeluun liittyvät rakenteet puretaan ja öljyhiilivedyillä pilaantunut maaperä puhdistetaan. 

Pilaantunut maaperä puhdistetaan massanvaihdolla, jossa maa-ainekset kaivetaan ja kuljetetaan käsiteltäviksi Kuopioon Sorsasalon jätekeskukseen. Maa-ainesten kaivun yhteydessä maaperästä pumpataan pohjavettä, joka johdetaan öljynerottimen kautta tienvarsiojaan ja edelleen pohjavesialueen ulkopuolelle. Lopuksi kaivanto täytetään ja alue entisöidään asfaltoimalla. 

Purku- ja puhdistustyöt alkavat 9.10.2023, ja ne kestävät arviolta noin kuukauden. Työ vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin siten, että viereisellä kantatiellä on alennettu liikennenopeus, ja kevyt liikenne ohjataan kulkemaan työmaan ohi entisen kahviorakennuksen pohjoispuolitse. Naapurikiinteistölle kulku pidetään työmaan ajan vapaana, mutta työmaatoimintojen ja -liikenteen vuoksi alueella on syytä liikkua varoen. 

Maaperän puhdistus on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä Kuntoon-ohjelmaa, ja se toteutetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Joensuun kaupungin yhteishankkeena. Pirkanmaan ELY-keskus toimii hankkeessa rakennuttajana. Pääurakoitsijana työssä toimii Fortum Waste Solutions Oy ja ympäristöteknisestä valvonnasta vastaa Envineer Oy.

Yhteyshenkilöt:

  • Pirkanmaan ELY-keskus (rakennuttaja), Jari Tiainen, puh. 040 538 6598, sähköposti: [email protected]
  • Fortum Waste Solutions Oy (urakoitsija), Marco Consiglio, puh. 050 5440 693, sähköposti: [email protected]
  • Envineer Oy (ympäristötekninen valvoja), Ari Kolehmainen, puh. 050 3060 753, sähköposti: [email protected]
  • Pohjois-Karjalan ELY-keskus (valvova viranomainen): Petri Naumanen, puh. 040 5315 256, sähköposti: [email protected]
  • Joensuun kaupunki: Anna Tiainen, puh. 050 4633 418, sähköposti: [email protected]
     
Hanketiedote