Hyppää sisältöön

Jaska-hanke: ”Hienointa on ollut auttaa ihmisiä”

Julkaisuajankohta 3.7.2024 9.20
Kuvassa on ihmisiä lasit kädessä.
Jaska-hankkeen loppuseminaarissa juhlistettiin hankkeen päättymistä. Kuvassa öljysuojarahaston pääsihteeri Kati Leskinen (oik.) ja puheenjohtaja Frey Nybergh, Jaska-hankkeen projektipäällikkö Mikko Rautio, Öljyalan Palvelukeskuksen entinen toimitusjohtaja Pekka Huttula, PIMA-asiantuntija Sanna Pyysing Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja öljysuojarahaston entinen pääsihteeri Merja Huhtala.

Suomessa on selvitetty ja puhdistettu satoja öljyillä pilaantuneita maa-alueita öljysuojarahaston Jaska-hankkeessa, jota viime vuodet toteutti Pirkanmaan ELY-keskus. Jaska-hankkeen loppuseminaarissa käytiin läpi yli kymmenvuotisen hankkeen taivalta.

Reilun vuosikymmenen aikana öljysuojarahaston Jaska-hankkeessa on selvitetty yli 400 ja puhdistettu 150 öljyhiilivedyillä pilaantunutta kohdetta. Pääasiassa kohteet ovat olleet yksityisomistuksessa, ja neljännes puhdistetuista kohteista sijaitsi pohjavesialueella.

- Hienointa on ollut auttaa ihmisiä, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta kiinteistönsä maaperän selvittämiseen tai puhdistamiseen. Kustannukset kun voivat helposti olla tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin, miettii Jaska-hankkeen projektipäällikkö Mikko Rautio ELY-keskuksesta. 

Jaska-hankkeeseen pääsivät mukaan isännättömät kohteet eli kohteet, joissa pilaantumisen aiheuttajaa ei ollut mahdollista saada vastuuseen ja nykyiselle omistajalle puhdistamisvastuu olisi ollut kohtuutonta. Lisäksi kohteiden piti olla riskikohteita, esimerkiksi sijaita pohjavesialueella, muuten herkällä alueella tai olla asuinkiinteistöjä.

- Ihmisten oli helppo lähteä mukaan Jaska-hankkeeseen. Hanke toimi Avaimet käteen -periaatteella eli hoidimme kaikki vaiheet kiinteistönomistajan puolesta ja kustannukset maksoi öljysuojarahasto, Rautio kertoo. 
 

Kuvassa on joukko ihmisiä suuressa salissa ja taustalla näkyy valokangas, jossa lukee Jaska-hankkeen loppuseminaari.

Jaska-hankkeen loppuseminaarissa oli paikalla laaja joukko hankkeen parissa työskennelleitä. 
 

”Vaikuttavaa työtä”

Helsingissä kesäkuussa pidettyyn loppuseminaariin osallistui reilu parikymmentä Jaska-hankkeen parissa työskennellyttä ja yhteistyökumppaneita. Lähes alusta asti mukana ollut öljysuojarahaston pääsihteeri Kati Leskinen pitää hanketta erittäin hyödyllisenä. 

- Jaska-hankkeella on ollut suuri merkitys kiinteistönomistajille. Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen, Leskinen sanoo.

Myös Öljyalan Palvelukeskuksen entinen toimitusjohtaja Pekka Huttula kiittelee lopputulosta. Hän työskenteli myös Jaska-hanketta edeltävässä Soili-ohjelmassa, jossa niin ikään selvitettiin ja puhdistettiin öljyllä pilaantuneita kohteita.

- Hankkeilla on ympäristön ja yksilöiden kannalta iso merkitys. Öljyllä pilaantuneita kohteita on todennäköisesti vieläkin. Usein ne paljastuvat rakentamisen yhteydessä, Huttula miettii.
 

Kuvassa on kaksi henkilöä.

Loppuseminaarin antia pitivät hyvänä johtava asiantuntija Outi Pyy (oik.) Suomen ympäristökeskuksesta ja ylitarkastaja Hanna Valkeapää Uudenmaan ELY-keskuksesta.
 

Osaaminen on kehittynyt

Moni loppuseminaariin osallistunut pohti, että Jaska- ja Soili-hankkeet ovat kehittäneet koko toimialaa sekä tekniikoiden että hankeosaamisen kannalta.

- Ala on kehittynyt valtavasti. Alussa käytettiin pääasiassa massanvaihtoa puhdistustekniikkana. Nyt keinovalikoimassa on erilaisia hybridipuhdistuksia. Tulevaisuudessa toivottavasti kaivetaan vieläkin vähemmän, miettii toimitusjohtaja Hannu Silvennoinen Nordic Envicon Oystä.  

- Jaska- ja Soili-organisaatioiden toiminta varmasti ollut tehokkainta, mitä pima-alalla Suomessa on koskaan nähty. Öljysuojarahaston varoja on käytetty todella tehokkaasti. Kilpailutukset, projektinjohto ja aikataulut on hoidettu hyvin, arvioi toimialapäällikkö Kimmo Järvinen Ramboll Finland Oy:stä. 

- Hankkeen onnistumisen takana osaava ja tehokas organisaatio. Myös öljyala on hyvä esimerkki siitä, miten toimiala on lähtenyt korjaamaan syntyneitä ongelmia. Se on esimerkillistä, sanoo johtava asiantuntija Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta. 

Työ jatkuu myös tulevaisuudessa

Öljysuojarahaston toiminnan päättyessä vuonna 2024 myös Jaska-hanke päättyy, mutta keskeneräiset kohteet hoidetaan osana nykyisen hankeorganisaation Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

- Työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Öljyillä pilaantuneiden alueiden selvittäminen ja puhdistaminen hoidetaan riskiperusteisesti osana Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Siihen voi jatkossakin hakea valtion tukea. Avustus on ensisijainen tukimuoto ja siihen on jatkuva haku, kertoo yksikön päällikkö Ari Nygrén Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Soili- ja Jaska-seminaarien perinne jatkuu nykyisin pidettävillä Maaperä kuntoon -päivillä. Seuraavat Maaperä kuntoon -päivät ovat 30.-31.10.2024. 

- Yli 20 vuotta jatkuneet alan koulutus- ja verkostoitumistilaisuudet ovat olleet tärkeässä roolissa kehittämässä pima-alaa eteenpäin, kertoo PIMA-asiantuntija Sanna Pyysing Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 
 

Kuvassa on kolme henkilöä.

Tällä porukalla öljyllä pilaantuneiden alueiden selvittäminen ja puhdistaminen jatkuu tulevaisuudessakin osana Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Kuvassa yksikön päällikkö Ari Nygrén, projektipäällikkö Kari Pyötsiä ja PIMA-asiantuntija Sanna Pyysing Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 
 

Mikä Jaska-hanke?

  • Jaska-hankkeen tavoitteena on ollut selvittää isännättömien mahdollisesti öljyllä pilaantuneiden kohteiden maaperän ja pohjaveden tila ja tarvittaessa puhdistaa kohteet.
  • Rahoitus on tullut ympäristöministeriön yhteydessä toimineelta öljysuojarahastolta. Hankkeen toteutus on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.
  • Hankkeen aikana vuosina 2012-2024 hankkeessa selvitettiin yli 400 kohdetta ja puhdistettiin noin 150 kohdetta. Osa hankkeista on vielä kesken, ja ne hoidetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa Maaperä kuntoon -ohjelmaa.
  • Rahaa selvityksiin ja puhdistuksiin tulee menemään yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa (alv. 0%), kun keskeneräiset hankkeet ovat valmistuneet.
  • Lue lisää Jaska-hankkeesta
  • Linkki loppuraporttiin (doria.fi)


Jaska-hankkeesta sanottua: 

”Jaska-hanke on ollut tehokas yksityisen toimijan ja valtion yhteinen siivoushanke. Olisiko ilman yhteistyötä saatu näin paljon aikaan?” 

Frey Nybergh
puheenjohtaja
öljysuojarahasto

 

”Hankkeessa on hyödynnetty alan parhaita tekniikoita. Oma ammatillinen osaaminen on kehittynyt valtavasti. Olen pystynyt hyödyntämään sitä myös muissa projekteissa.” 

Ari Kolehmainen
johtava asiantuntija
Envineer Oy

 

”On ollut hienoa olla mukana hankkeessa. Jatkamme öljyllä pilaantuneiden alueiden selvittämistä ja puhdistamista Maaperä kuntoon -ohjelmassa.”

Kari Pyötsiä
Maaperä kuntoon -ohjelman projektipäällikkö
Pirkanmaan ELY-keskus


”Matkan varrella on tullut paljon oppia öljykohteista.”

Jussi Virtanen
projektijohtaja
FCG Finland Oy


”Alan kehityksen kannalta hankkeessa on tehty merkittävää työtä näin viranomaisnäkökulmasta katsottuna.” 

Hanna Valkeapää
ylitarkastaja
Uudenmaan ELY-keskus

 

”Pidän hyvänä, että Maaperä kuntoon -ohjelma on olemassa. Sen avulla pystytään jatkossakin selvittämään ja puhdistamaan öljyillä pilaantuneita kohteita.” 

Pekka Huttula
entinen toimitusjohtaja
Öljyalan Palvelukeskus

 

”Hankkeen parissa oli todella mielenkiintoista ja merkityksellistä työskennellä.” 

Merja Huhtala
entinen pääsihteeri
öljysuojarahasto

 

”Hienoa työtä on tehty yhdessä yli kymmenen vuoden aikana. Kiitos kaikille yhteistyötahoille ja kollegoille.”

Sanna Pyysing
PIMA-asiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus


Kuvassa on luentosali ja ihmisiä sekä kaksi puhujaa edessä.

 

Uutinen