Hyppää sisältöön

Inarin Nukkumajoen villillä kaatopaikalla selvitetään ympäristöriskit

Julkaisuajankohta 5.7.2024 10.46
Tiedote
Kuvassa on ilmakuva Lapin maastosta, jossa näkyy tie ja vesistöä.
Nukkumajoen villi kaatopaikka sijaitsee lammen rannalla. Jätteitä on ollut pääasiassa puuttomalla alueella kuvan keskellä sekä lammessa. Kuva: Akseli Toikka/ Ramboll Oy

Inarin Nukkumajoen villillä kaatopaikalla selvitetään maaperän sekä pinta- ja pohjaveden tilaa kesän ja syksyn aikana. Alustavan aikataulun mukaan noin viikon kestävät maastotyöt ja pohjavesiputkien asennus tehdään elokuussa.

Nukkumajoen villin kaatopaikan alue on toiminut kotitalousjätteiden epävirallisena kaatopaikkana 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen aluetta on maisemoitu kunnan toimesta. Kaatopaikan alueella on myös havaittavissa viitteitä sahatoiminnasta tai sahanpurujen läjityksestä. Kaatopaikka sijoittuu Pahtavaaran 2E-luokan pohjavesialueelle. 

Nukkumajoen villin kaatopaikan alapuolisista pienistä lähteistä on otettu vesinäytteitä 1994-1997 välisenä aikana. Vuonna 2024 tehtävissä selvityksissä kartoitetaan vanhan kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Kaatopaikan alueelta otetaan maaperä-, pohjavesi- ja pintavesinäytteitä laboratorioanalyysiä varten. Alustavan aikataulun mukaisesti selvitykseen liittyvät maaperätutkimukset sekä pohjavesiputkien asennus toteutetaan elokuussa. Maastotutkimuksissa käytetään kaivinkone- ja kairakalustoa. Kenttätutkimukset kestävät yhteensä noin viikon. Vesinäytteitä otetaan alueelta lisäksi elokuussa ja lokakuussa.

Selvitysten tulosten perusteella laaditaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Selvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2025.

Selvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Inarin kunnan kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita.

Lisätietoja

  • Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, paivi.turtia(a)ely-keskus.fi
  • Kari Aalto, Maanrakennusmestari, Inarin kunta, 0400 622 639, kari.aalto(a)inari.fi 
  • Anne Jokiniemi, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 1327671, anne.jokiniemi(a)ramboll
     
Hanketiedote