Hyppää sisältöön

Inarin Nukkumajoen soranottoalueen kaatopaikan ympäristöriskit selvitetään

Julkaisuajankohta 5.7.2024 10.40
Tiedote
Kuvassa on ilmakuva tunturimaisemasta.
Vanha kaatopaikka Nukkumajoen soranottoalueella sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Inarin keskustasta. Kuva: Akseli Toikka/ Ramboll Oy

Inarin Nukkumajoen soranottoalueen vanhalla kaatopaikalla selvitetään maaperän sekä pinta- ja pohjaveden tilaa kesän ja syksyn aikana. Alustavan aikataulun mukaan noin viikon kestävät maastotyöt ja pohjavesiputkien asennus tehdään elokuussa.

Nukkumajoen soranottoalueen vanha kaatopaikka on ollut historiatietojen mukaan toiminnassa ainakin 1960-1970-luvuilla, jolloin alueelle on läjitetty mahdollisesti puunsuoja-aineita sisältävää sahanpurua. Toiminnan jälkeen kaatopaikkaa ei ole maisemoitu. Kaatopaikka sijoittuu Nukkumajoen I-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesialueella sijaitsee myös vedenottamo.

Nukkumajoen soranottoalueen kaatopaikalla ei ole tiettävästi tehty aiemmin ympäristöteknisiä selvityksiä. Vuonna 2024 tehtävässä selvityksessä kartoitetaan vanhan kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Kaatopaikan alueelta otetaan maaperä-, pohjavesi- ja pintavesinäytteitä laboratorioanalyysiä varten. Alustavan aikataulun mukaisesti selvitykseen liittyvät maaperätutkimukset sekä pohjavesiputkien asennus toteutetaan elokuussa. Maastotutkimuksissa käytetään kaivinkone- ja kairakalustoa. Kenttätutkimukset kestävät yhteensä noin viikon. Vesinäytteitä otetaan alueelta lisäksi elokuussa ja lokakuussa.
 

Nukkumajoen soranottoalueen kaatopaikalle on läjitetty aikoinaan sahateollisuuden jätettä. Ketut ovat kaivaneet pesäkoloja alueelle. Kuva: Päivi Turtia/ Pirkanmaan ELY-keskus
 

Selvitysten tulosten perusteella laaditaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Selvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2025.

Selvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Inarin kunnan kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen toteuttamaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita.

Lisätietoja

  • Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 132, paivi.turtia(a)ely-keskus.fi
  • Kari Aalto, Maanrakennusmestari, Inarin kunta, 0400 622 639, kari.aalto(a)inari.fi 
  • Anne Jokiniemi, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, 040 1327671, anne.jokiniemi(a)ramboll.
     
Hanketiedote