Hyppää sisältöön

Hinkaloisten sahan alueella Hämeenlinnan Rengossa todettiin puhdistustarve

Julkaisuajankohta 15.12.2022 17.07
Tiedote
Kartta Hinkaloisten sahan sijainnista.

Hämeenlinnan Rengossa entisen Hinkaloisten sahan alueella selvitettiin ympäristö- ja terveysriskejä kevään ja kesän 2022 aikana. Saha-alueen toiminnat ovat olleet laajalla alueella, ja alueen keskiosissa todettiin toimenpidetarve.

Entisen Hinkaloisten sahan alueella täydennettiin aikaisempaa haitta-aineselvitystä pintamaan ja pohjaveden haitta-aineiden riskikartoituksella. Selvityksen perusteella alueen pintamaassa ja Renkajoen rannan tuntumassa todettiin korkeita PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka aiheuttavat alueella puhdistustarpeen. Renkajoessa on lieviä kloorifenolien pitoisuuksia ja sen sedimentissä paikoin lieviä PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia. Pohjavedessä sahatoiminnan vaikutus on hyvin lievä.

Alueella on ollut sahatoimintaa vuosien 1919–1966 välisenä aikana. Puutavaran käsittelystä johtuen haitta-aineet esiintyvät entisen lautatarhan itäosissa etenkin entisen kastelualtaan kohdalla ja sen läheisyydessä. Saha-alueen toiminnat jakautuvat usealle kiinteistölle, joista vain kahdella todettiin puhdistustarve. Kyseisille kiinteistöille laaditaan puhdistussuunnitelmat.

Selvitys oli osa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyön toteutti Envineer Oy.

Lisätietoja

  • Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja): Päivi Turtia, pima-asiantuntija, 0295 036 132, [email protected]
  • Hämeenlinnan kaupunki: Jenni Harmoinen, kiertotalouskoordinaattori, 050 5947 647, [email protected]
  • Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja): Ari Kolehmainen, projektipäällikkö, johtava asiantuntija, 050 306 0753, [email protected]
Hanketiedote