Hyppää sisältöön

Hankasalmella selvitettiin vanhan saha-alueen ympäristö- ja terveysriskit

Julkaisuajankohta 5.1.2024 12.38
Tiedote

Entisellä Niemisjärven saha-alueella Hankasalmella selvitettiin maaperän, sedimenttien ja pohjaveden tilaa heinä- ja elokuussa 2023. Alueen maaperässä todettiin haitta-ainepitoisuuksista johtuva puhdistustarve.

Selvityskohteessa otettiin maaperänäytteitä koekuopista ja alueen pintamaakerroksesta. Lisäksi otettiin sedimenttinäytteitä ranta-alueelta sekä pohjavesinäytteitä alueelle asennetuista pohjaveden havaintoputkista.

Selvitysten perusteella alueella todettiin dioksiineja ja furaaneja, joiden pitoisuudet maan pintakerroksessa ylittävät terveysperusteiset viitearvot eli niille altistumisesta voi aiheutua terveydellistä haittaa.

Tämä aiheuttaa selvitysten ja riskitarkastelun perusteella alueelle puhdistustarpeen nykyisen voimalarakennuksen pohjoispuolelle, jossa on sijainnut sahan kasteluallas. Myös sahan länsipuoleisella metsäalueella todetaan puhdistustarve.

Saha-alueen länsipuolella sijaitsevan uimarannan rantasedimentissä todettiin vähäisiä määriä haitta-aineita, mutta riskitarkastelun perusteella niille altistumisesta ei aiheudu terveydellistä haittaa eikä uimarannan alueella ole puhdistustarvetta.

Selvitysten tavoitteena oli täydentää aiempia selvityksiä sekä rajata alueen pilaantuneisuutta maaperän, pohjaveden ja rantasedimentin osalta. Lisäksi tavoitteena oli arvioida todetuista haitta-aineista mahdollisesti aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä. Näiden perusteella arvioitiin alueen pilaantuneisuus sekä puhdistustarve.

Kohteen selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, selvittää ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Envineer Oy.

Lue lisää: maaperakuntoon.fi

Yhteyshenkilöt:

  • Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), asiantuntija Maarit Joukainen, p. 0295 036 374, [email protected]
  • Hankasalmen kunta, kunnanjohtaja Matti Mäkinen, p. 014 2671 210, [email protected] sekä kiinteistöjohtaja Hannu Lampinen, p. 014 267 1485, [email protected]
  • Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Pauliina Salonen, p. 040 120 7274, [email protected] sekä johtava asiantuntija Marjaana Salonen, p. 050 364 9807, [email protected].
Hanketiedote