Hyppää sisältöön

Hankasalmella selvitetään vanhan saha-alueen aiheuttamia vaikutuksia maaperässä, sedimentissä ja pohjavedessä

Julkaisuajankohta 2.8.2023 11.43
Tiedote

Niemisjärven vanhalla saha-alueella Hankasalmella tehdään ympäristöteknisiä tutkimuksia tämän vuoden aikana. Alueen aiemmissa tutkimuksissa on todettu paikoin kohonneita maaperän haitta-ainepitoisuuksia sekä roskaantumista. Uusien tutkimusten tavoitteena on täydentää tutkimuksia sekä selvittää ja rajata alueen pilaantuneisuutta maaperän, pohjaveden ja rantasedimentin osalta.

Niemisjärven vanhalla saha-alueella on vuosina 2010–2011 tehty ympäristöteknisiä tutkimuksia, joiden perusteella alueella on paikoin todettu kohonneita kloorifenolien sekä dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F) pitoisuuksia. Kohonneita pitoisuuksia on todettu erityisesti puretun kastelualtaan alueella sekä sen lähiympäristössä. Lisäksi tutkimuksissa on todettu paikoin selvää roskaantumista.
 
Nyt toteutettavien tutkimusten yhteydessä otetaan maanäytteitä sekä asennetaan kolme uutta pohjaveden havaintoputkea pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämiseksi. Lisäksi tutkimuksissa otetaan sedimenttinäytteitä vanhan saha-alueen rantasedimentistä. Historiatietojen perusteella Niemisjärven vanhan sahan toiminta on tiettävästi alkanut 1920–1930-luvuilla ja päättynyt 1960-luvulla. Sahan toiminnan päättymisen jälkeen alueella on ollut yritys- ja teollisuustoimintaa. Alue on osin metsittynyt.  

Selvitykset toteutetaan osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät, niin kutsutut isännättömät pilaantuneet alueet, joiden pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta tai joiden selvittäminen olisi muulle taholle ilmeisen kohtuutonta. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustoimenpiteet toteuttaa Envineer Oy. 

Lue lisää: maaperakuntoon.fi 

Yhteyshenkilöt: 
Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), pima-asiantuntija Maarit Joukainen, p. 0295 036 374,  
maarit.joukainen(a)ely-keskus.fi

Hankasalmen kunta, tekninen päällikkö Tiina Pellinen, p. 014 267 1229,  
Tiina.s.pellinen(a)hankasalmi.fi  

Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), projektipäällikkö Pauliina Salonen, p. 040 120 7274, 
pauliina.salonen(a)envineer.fi  

Hanketiedote