Hyppää sisältöön

EU:n maaperädirektiivi sai kannatusta Common Forumin kokouksessa Bilbaossa - myös haasteita nähtiin

Julkaisuajankohta 16.10.2023 13.34
Kuvassa on Common Forumin syyskokoukseen osallistujia.

Common Forumin syyskokouksessa Bilbaossa kuultiin eri maiden näkemyksiä EU-komission ehdotuksesta direktiiviksi maaperän seurannasta ja kestokyvystä.

Common Forum on vuonna 1994 perustettu EU-yhteistyöverkosto, joka toimii pilaantuneen maaperän ja pohjaveden politiikan yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumina tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission ja ympäristökeskuksen (EEA) sekä monien eurooppalaisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa. 

Verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä keskustelu painottuu 5.heinäkuuta julkaistun maaperädirektiiviehdotuksen ja sen vaikutusten puintiin erityisesti pilaantuneiden alueiden osalta. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi tunnistaa ja arvioida pilaantuneita alueita ja pyrkiä vähentämään pilaantuneita alueita koskevia riskejä. Lisäksi jäsenvaltioilla tulisi olla käytössä julkinen rekisteri pilaantuneista alueista.

Espanjan Baskimaalla pidettyyn kokoukseen osallistuivat verkoston jäsenten lisäksi myös EU-komission ympäristöasioiden pääosastolta Ion Codescu sekä Bavo Peeters, jotka kertoivat ehdotuksen taustoista, sisällöstä sekä valmistelun aikataulusta ja saivat kotiin viemisiksi alustavia näkemyksiä ehdotuksesta ja siihen liittyvistä haasteita. 

- Yleisesti ottaen maaperädirektiiviehdotusta pidettiin erittäin tervetulleena, pitkän aikavälin tavoitteita selkeinä ja jäsenvaltioiden mahdollisuutta itse vaikuttaa säädöksen toimeenpanoon hyvänä. Haasteiksi tunnistettiin mm. vaadittavien toimenpiteiden hallinnollinen taakka ja kustannukset, yhtenäisten arviointikriteerien määrittäminen ja hajakuormituksen aiheuttama pilaantuminen, kertoo kokoukseen osallistunut neuvotteleva virkamies Nina Lehtosalo ympäristöministeriöstä. 

Lehtosalon mukaan keskustelua herätti myös se, miten terve maaperä lopulta määritellään.
- Tarkoittaako jo yhden indikaattorin arvon ylitys, että maaperä ei ole tervettä ja mitä siitä seuraa, jos maaperää ei saada terveeksi? Haasteita tunnistettiin myös pilaantuneista alueista edellytettävään julkiseen rekisteriin liittyen koskien mm. yksityishenkilöiden tietosuojaa ja jo olemassa olevien rekistereiden kohdetietojen erilaisia arviointi- ja määrittelytapoja, Lehtosalo kertoo.

Common Forum jatkaa ehdotuksesta käytäviä keskusteluja Teamsilla ennen maaliskuussa pidettävää kevätkokoustaan Brysselissä. 

Suomessa valtioneuvosto on 12.10. pidetyssä yleisistunnossa linjannut kantansa (valtioneuvosto.fi) EU-komission ehdotukseen maaperädirektiiviksi, mutta myös muut voivat antaa ehdotuksesta palautetta komission Kerro-mielipiteesi-palvelun (ec.europa.eu) kautta 3.11. mennessä. Palautteesta laaditaan yhteenveto, joka esitetään Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle ja jota hyödynnetään aloitteesta käytävissä kolmikantaneuvotteluissa. EU:n säädösehdotusten etenemistä voi seurata komission verkkosivujen (comission.europa.eu) kautta. 

Common Forumin syyskokous pidettiin Espanjan Bilbaossa lokakuussa. Kuva: Nina Lehtosalo

Uutinen