Hyppää sisältöön

Entisen teollisuusalueen puhdistustyöt valmistuivat Mäntsälässä - tavoitteet saavutettiin

Julkaisuajankohta 7.5.2024 13.15
Tiedote
Kuvassa on työmaa ja kaivinkone.
Pohjaveden puhdistus tehtiin Mäntsälän Sälinkään alueella menetelmällä, jossa maaperään injektoitiin yhdisteitä, jotka tehostivat haitta-aineiden biologista hajoamista. KUVA: Onni Aholaita/ Suomen Erityisjäte Oy

Sälinkään teollisuusalueen puhdistustyöt Mäntsälässä ovat valmistuneet myös pohjaveden osalta. Puhdistustavoitteet saavutettiin eikä terveys- ja ympäristöhaittaa nykyisin aiheudu. Pohjaveden laatua jälkitarkkaillaan.

Mäntsälässä Härkäsaarentiellä sijaitsevan vanhan romuttamon kiinteistön maaperää ja pohjavettä on puhdistettu useilla menetelmillä vuosina 2019-2023. Hanke valmistui syksyllä 2023, kun kohteessa tehtiin vastaanottotarkastus myös pohjaveden puhdistamisen osalta. 

Valtion jätehuoltotyönä toteutettu puhdistus alkoi massanvaihtotöillä kesällä 2019. Kiinteistön maaperästä poistettiin maa-ainesta, joka oli pilaantunut klooratuilla liuottimilla, raskasmetalleilla ja öljyhiilivedyillä. Lisäksi seassa oli jätteitä ja roskaa.

Täyttöihin kelpaamattomat puhtaat savimaa-ainekset toimitettiin Mäntsälän kunnan maankaatopaikalle.

Pohjaveden puhdistus paikan päällä

Pohjaveden puhdistus tehtiin paikan päällä (in-situ) menetelmällä, jossa maaperään injektoitiin yhdisteitä, jotka tehostivat kloorattujen hiilivetyjen luonnollista hajoamista. Lisäksi alueella tehtiin pohjaveden suojapumppausta. 

Puhdistuksen seurauksena pohjavedessä olleiden haitta-aineiden pitoisuudet laskivat selvästi. Riskitarkastelun perusteella puhdistetusta kohteesta ei nykyisin aiheudu terveys- ja ympäristöhaittaa, joten puhdistustavoitteet saavutettiin.

Pohjaveden laatua seurataan

Puhdistuskohteessa on tunnistettu epävarmuustekijöitä ja havaittu riski, että pohjaveteen voi kulkeutua haitta-aineita puhdistetun kiinteistön ulkopuolella mahdollisesti olevista päästölähteistä. Tämän vuoksi Nivos Vesi ja Lämpö Oy, kunta ja paikalliset ympäristöviranomaiset tekevät jatkossa pohjaveden laadun jälkitarkkailua Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.

Hanke toteutettiin valtion jätehuoltotyönä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Nivos Vesi Oy:n ja Mäntsälän kunnan kesken. Pohjaveden puhdistusvaiheen toteutti Doranova Oy / Suomen Erityisjäte Oy.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus:
Petri Heino, hankinta-asiantuntija, p. 0295 036 326, [email protected]
 

Hanketiedote