Hyppää sisältöön

Asiantuntijat kokoontuivat Mutku-päiville kuulemaan ajankohtaisia esityksiä ja verkostoitumaan

Julkaisuajankohta 6.4.2023 12.22
Kuvassa ihmisiä Mutku-päivien iltatilaisuudessa istumassa pöytien ääressä ruokasalissa.
Kuva: Nina Lehtosalo

Tilaisuus keräsi noin 170 henkeä seuraamaan seminaariesityksiä ja paneelikeskusteluja sekä verkostoitumaan. Erityisteemana Mutku ry:n vuosiseminaarissa oli tänä vuonna uudet haitta-aineet.

Mutku-päivien tärkeänä tehtävänä on edistää tiedonkulkua PIMA-asiantuntijoiden kesken. Hallinnon katsauksessa saatiin kuulla tulevan EU- ja kansallisen sääntelyn vaikutuksesta PIMA-alaan, tulevan sedimenttien pilaantuneisuuden arviointioppaan sisällöstä ja muista ajankohtaisista hallinnon tutkimushankkeista. Perinteistä sisältöä olivat myös kiinnostavat case-esimerkit haastavien PIMA-kohteiden ongelmien ratkaisusta, uusista kunnostusnäkökohdista ja kunnostusmenetelmistä.

”Viranomaisen näkökulmasta katsottuna Mutku-päivien esitykset ja puheenvuorot olivat aikaisempaan tapaan tasokkaita ja päivät saavuttivat tavoitteensa. Päivien aiheissa pureuduttiin ajankohtaisiin kysymyksiin huolimatta siitä, että pilaantuneiden maiden riskienhallinta tiettyjen haitallisten aineiden osalta käy yhä haastavammaksi. Tieto lisää tuskaa. Tuleva EU- ja kansallisen sääntelyn vaikutus viranomaisen työmäärään huolestuttaa. Merkittävänä havaintoina päivien ajalta oli se, että vanha kaarti alkaa hiljalleen väistyä ja uusi sukupolvi ottaa alan haltuunsa”, summaa Petri Naumanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Uudet haitta-aineet puhuttivat 

Kuvassa ihmisiä luokkamuotoisessa kokoussalissa seuraamassa edessä olevaa esityksen pitäjää.
Kuva: Sanna Pyysing

Vuoden 2023 Mutku-päivien erityiseksi teemaksi oli valittu uudet haitta-aineet, erityisesti PFAS-yhdisteet ja mikromuovit. Niiden esiintyvyydestä Suomessa, analysoinnin haasteista ja mahdollisista kunnostustavoista olikin tarjolla useampi esitys. Aihe herätti keskustelua ja pohdintoja. 

”Kokonaisuudesta jäi mieleeni ajatus siitä, että nämä nousevat haitta-aineet ovat tutumpia myrkkyjä haastavampia tutkia, ja etenkin poistaa, ympäristöstä. Perinteiset haitta-aineet ovat Suomessa melko hyvin hallinnassa, joten nyt lienee aika nostaa vaikeusastetta? Entä pitäisikö meidän puhua uudesta vai nousevasta haitta-aineesta? Kumpikin termi tuntuu väärältä”, tilaisuuteen osallistunut Aura Nousiainen Suomen ympäristökeskuksesta pohtii esitysten jäljiltä.

Mutku-päivillä polkaistiinkin käyntiin työryhmä alan sanaston harmonisoinnista. Työtä tehdään vuoden ajan yhteistyössä tieteen termipankin kanssa, ja työryhmään voi liittyä milloin vain. 

Tilaisuus järjestettiin tänä vuonna Haikon kartanossa Porvoossa, ja osallistumaan pystyi myös etänä. Kartano tarjosi hyvät puitteet kahden päivän tiukalle ohjelmalle, joka piti sisällään seminaariesityksiä, paneelikeskustelua ja ryhmätyötä. Osallistujia olikin ennätysmäärä, noin 170 henkeä.


Haluatko liittyä alan sanastoa yhtenäistävään työryhmään? Ilmoittaudu Aura Nousiaiselle sähköpostilla: [email protected]


Jos Mutku-päivät jäivät sinulta väliin, esityksiin voi perehtyä myös jälkikäteen:
Aiempien Mutku-päivien esitykset mutku.fi-sivustolla

Uutinen