Hyppää sisältöön

Anttosen vanhan ampumarata-alueen ekologiset riskit arvioitiin vähäisiksi vuonna 2022 valmistuneissa tutkimuksissa

Julkaisuajankohta 23.1.2023 13.51
Tiedote

Anttosen vanhan ampumarata-alueen ekologiset riskit arvioitiin vähäisiksi vuonna 2022 valmistuneissa tutkimuksissa ja selvityksessä. Anttosen vanhalle ampumarata-alueelle ei kohdennu nykyisellään tarvetta riskinhallintatoimenpiteille.

Lieksassa tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia sekä riskinarvioinnit Anttosen vanhalla ampumarata-alueella ja se lähiympäristössä vuosien 2019–2022 aikana. Riskinarviointien lopputuloksena vuonna 2021 pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi. Vuonna 2022 tehdyn ekologisen riskinarvioinnin lopputuloksena ampumaradalta tulevalla lyijykuormituksella ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia ekologisia vaikutuksia ampumaradan vaikutusalueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut tehdyistä riskinarvioinneista lausunnon 13.12.2022 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, POKELY/985/2019, 13.12.2022), missä se toteaa mm. seuraavaa:
”Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tarkastanut lausuntopyynnön liitteenä olevat Ramboll Finland Oy:n
4.10.2021 ja 16.11.2022 päivätyt raportit. ELY-keskus toteaa lausuntonaan raportteihin perustuen, että selvitykset ja tutkimukset ovat edustavia ja riittävän kattavia. Lisäksi selvitysten perusteella tehdyt riskiarviointiin perustuvat johtopäätökset ovat oikeat.”
”Pohjois-Karjalan ELY-keskus toteaa lausuntopyynnön liitteenä olevien selvitysten ja riskitarkastelujen perusteella, ettei Anttosen ampumarata-alueelle kohdennu nykyisellään tarvetta
riskinhallintatoimenpiteille.”

Lausuntoon ja tehtyihin selvityksiin sekä arviointeihin pohjautuen Anttosen vanhan ampumaradan tila voidaan todeta stabiiliksi ja hanke päätetään. Vuosien 2019-2022 aikana toteutettu hanke ja selvitystyöt on tehty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lieksan kaupungin, Stora Enso Oyj:n sekä Tornator Oyj:n toimeksiannosta. Selvitys on ollut osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt on toteuttanut Ramboll Finland Oy.

Tarvittaessa lisätietoja antavat:


Hankinta ja rahoitus:

Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 026 235, [email protected]
Tuula Tirronen, Ympäristösuojelusihteeri, Lieksan kaupunki, puh. 040 104 4795, 
[email protected]
Ulla Ikonen, Environmental and Safety Manager, Stora Enso Oyj, puh. 040 537 3764, 
[email protected]
Juha Turunen, Maankäyttöasiantuntija, Tornator Oyj, puh. 040 822 8413,
[email protected]


Viranomaistaho:

Ari Heiskanen, yksikön päällikkö, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 026 177, [email protected]


Tutkimusten ja selvitystyön toteuttaja:

Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 682 8672, [email protected]

Hanketiedote