Hyppää sisältöön

Ajantasaiselle pima-tiedolle on muutosten keskellä yhä suurempi tarve – uudistunut maaperakuntoon.fi kokoaa tiedon yhteen osoitteeseen

Henkilökuva blogin kirjoittajasta
Nina Lehtosalo neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö

Tällä hetkellä on meneillään poikkeuksellisen paljon erilaisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä uudistuksia. Vuoteen 2030 ulottuvan EU:n uuden maaperästrategian yhtenä toimenpiteenä valmistellaan maaperän terveyttä koskevaa lakiesitystä. Kansallisesti uudistettavina ovat muun muassa kaivoslaki, toissijaiset vastuujärjestelmät, ympäristönsuojelulain pilaantuneita alueita koskevat pykälät, pima-asetus ja vakuussäätelyn kehittäminen sekä uuden, maa-ainejätteiden kiertotalouden edistämiseen tähtäävän niin sanotun masa-asetuksen valmistelu.

Sääntelyuudistusten lisäksi tekeillä on muun muassa ohjeistusta sedimenttien pilaantuneisuuden arviointiin, isännällisten kohteiden selvittämisen ja puhdistamisen vauhdittamiseen tähtääviä projekteja sekä maaperän tilan tietojärjestelmän (MATTI) uudistaminen. Suunnitteilla on myös erityisesti kunnille suunnattu eri puolille Suomea jalkautuva roadtrip kansallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimenpiteiden vauhdittamiseksi.

Näiden hankkeiden edistymisestä sekä muista ajankohtaisista asioista kuten tulevista tapahtumista ja uusista hankkeista, tullaan viestimään aktiivisesti tällä verkkosivustolla. Selvitettäviä ja puhdistettavia pilaantuneita maa-alueita on Suomessa yli 20 000, joten tekemistä riittää, jotta pilaantuneiden maa-alueiden riskit saadaan kestävällä tavalla hallintaan vuoteen 2040 mennessä!

Maaperakuntoon.fi-sivusto on saanut uuden ulkoasun lisäksi myös uutta sisältöä. Pilaantuneisiin alueisiin liittyvän perustiedon, hankeviestinnän, sääntelyuudistusten ja EU-kuulumisten lisäksi sivustolta löytyy nyt myös vierailijablogi, vinkkejä pima-hankkeen kustannusten arviointiin ja esimerkkejä valtionavustuksen määristä. Lisäksi sivustolle on tulossa kattava kooste pilaantuneisiin alueisiin liittyvistä oppaista, ohjeista, selvityksistä ja opinnäytetöistä.

Maaperakuntoon.fi-sivuston on tarkoitus olla käyttäjäystävällinen ja selkeä kokonaisuus, josta löytyy tietoa niin pilaantuneen alueen selvittämisestä, puhdistamisesta, vastuista, saatavilla olevasta valtionavustuksesta, alan toimijoista kuin hallinnossa meneillään olevista hankkeistakin eri kohderyhmille räätälöitynä. Jos et löydä etsimääsi, ole rohkeasti yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen. Otamme mielellämme vastaan kehitysehdotuksia niin olemassa olevan kuin uudenkin sisällön suhteen!