ISLANDR – EU Horizon Europe project 2023 - 2026: Information-based strategies for land remediation

Keskiviikko 24.5.2023 klo 9.30 –  16.00

ISLANDR (Information-based Strategies for LAND Remediation) on toukokuussa 2023 käynnistynyt kolmevuotinen, EU:n Horizon-ohjelmasta rahoitettava hanke, joka keskittyy pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan. Aloitustapahtumassa 24.5. on puhujia sekä Suomesta ja muualta Euroopasta. Tervetuloa mukaan etäyhteydellä!

Hanketta koordinoi Geologian tutkimuslaitos ja siihen osallistuu Suomen ympäristökeskus sekä 12 muuta partneria 12 maasta.

Hankkeessa mm. kootaan tietoa pilaantuneista maa-alueista Euroopassa ja kehitetään menettelytapoja näiden kestävään riskinhallintaan alueellisella tasolla sekä tutkitaan mahdollisia rahoitusmekanismeja, priorisointijärjestelmiä ja maankäytön suunnittelumalleja. Hanke käynnistyy virallisesti 23.-24.5.2023 pidettävällä kick off tilaisuudella, jonka toisen päivän osioon ovat kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleita etäyhteyden kautta.

Linkki tilaisuuteen

Linkki löytyy myös: oheisesta ohjelmasta, erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Tervetuloa!