Pilaantuneen alueen selvittämisen tai puhdistamisen järjestäminen

Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää alueen pilaantuneisuuden selvittäminen tai pilaantuneen alueen puhdistaminen tietyissä tapauksissa valtion toimesta. Tällöin Pirkanmaan ELY-keskus ottaa vastuun kyseisestä hankkeesta ja hoitaa hankkeen kilpailutuksen ja muut tilaajalle kuuluvat tehtävät.   

Järjestäminen on harkinnanvaraista ja siihen voidaan ryhtyä vain ympäristöministeriön osoittaman määrärahan rajoissa. Edellytykset järjestämiselle ovat samat kuin valtionavustuksen myöntämiselle. Lisäksi edellytetään, että kyseessä on tilanne, jossa pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on yleisen ympäristö- ja terveysedun näkökulmasta välttämätöntä.

Järjestäminen voi tulla vireille Pirkanmaan ELY-keskuksen aloitteesta Maaperä kuntoon -ohjelmassa toteutetun riskikohteiden pisteytyksen perusteella. Myös jokin muu taho voi tehdä järjestämisestä vapaamuotoisen aloitteen tai esityksen. Pirkanmaan ELY-keskus tekee järjestämisestä päätöksen, jota laadittaessa kuullaan asianosaisia, kuten kiinteistön omistajaa tai haltijaa, sekä tarvittaessa asianomaisen kunnan viranomaisia. Päätökseen voi hakea muutosta.