Kemiallinen puhdistaminen

Kemiallinen puhdistaminen lyhyesti:

  • toteutetaan maa-aineksia kaivamatta ja pohjavettä siirtämättä (in-situ) tai kaivamalla ja käsittelemällä maaperää tai pohjavettä paikan päällä (on site) 
  • haitta-aineet hajotetaan tai muutetaan haitattomaan muotoon kemiallisten reaktioiden avulla 
  • menetelminä hapetus, pelkistys, kiinteytys, stabilointi 
  • nopea menetelmä 

Kemiallisissa puhdistusmenetelmissä haitta-aineet hajotetaan tai muutetaan, tai niiden kulkeutumista heikennetään kemiallisten reaktioiden avulla. Kemiallisissa menetelmissä maaperään, pohjaveteen tai kaivettuihin maa-aineksiin lisätään kemikaaleja, joiden kanssa haitta-aineet reagoivat. Puhdistuminen perustuu muun muassa hapetus- ja pelkistysreaktioihin sekä kiinteytys- ja stabilointireaktioihin. Kemialliset menetelmät soveltuvat orgaanisille ja epäorgaanisille haitta-aineille. Kemiallisilla menetelmillä puhdistaminen voidaan toteuttaa usein suhteellisen lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaasti.

Kemiallinen hapetus ja pelkistys perustuvat hapettavien tai pelkistävien kemikaalien käyttämiseen. Haitta-aineiden hapettuminen ja pelkistyminen hajottavat niitä, vähentävät niiden toksisuutta, muuttavat niiden liukoisuutta ja parantavat niiden alttiutta muille puhdistusmenetelmille. Kiinteytyksessä ja stabiloinnissa haitta-aineiden kulkeutumista ja leviämistä ympäristöön pyritään estämään sitomalla ne maa-ainekseen. Kiinteytyksellä tarkoitetaan prosesseja, joissa sideaine kapseloi haitta-aineet estäen niiden kulkeutumisen. Stabiloinnilla taas tarkoitetaan prosesseja, joilla haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä pienennetään muuntamalla ne vähemmän liukoiseen, kulkeutuvaan tai ympäristölle haitalliseen muotoon.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.33, päivitetty 19.12.2019 klo 15.30
  • Tulosta sivu