Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke 2016-2018

 
Kärkihanke
 

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke (PIMA-kokeiluhanke) oli osa laajempaa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa, joka puolestaan kuului Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeeseen Juha Sipilän hallituskaudella vuosina 2016-2018. Hanke toteutettiin osana Valtakunallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian (PIMA-strategian) toimeenpanoa.

Kokeiluhankkeen toimeenpano keskitettiin Pirkanmaan ELY-keskukseen ja sitä tuki Business Finlandin myöntämä Clean Soil -kokeilurahoitus.

Toiminnan keskiössä kiertotalous ja cleantech-yritysten kilpailukyky

Kokeiluhankkeen tavoitteena oli vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää alalla toimivien cleantech-yritysten kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan.

Tavoitteen toteuttamiseksi kokeiluhanke edisti monipuolisten kokeilujen käynnistymistä

  • myöntämällä rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K toimintaan
  • toteuttamalla kunnostushankkeita, joissa luotiin yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä innovaatioilleen
  • viestimällä aktiivisesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Toiminnan taustalla oli ajatus kokeilukulttuurin edistämisestä, jossa kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, edistetään yrittäjyyttä, parannetaan palveluita sekä vahvistetaan yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin kesken.

Julkaistu 8.11.2016 klo 12.24, päivitetty 22.4.2022 klo 12.03
  • Tulosta sivu