Öljysuojarahaston JASKA-hanke ja ESKO-kohteet

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa tutkitaan ja kunnostetaan riskialueilla sijaitsevia vanhoja öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä. Hankkeen toteutus on keskitetty Maaperä kuntoon -ohjelman tavoin Pirkanmaan ELY-keskukseen. JASKA-hanke on ollut käynnissä vuodesta 2012 alkaen, ja hankkeeseen otetaan vastaan uusia hakemuksia 31.12.2020 asti.

Hankkeeseen hakeutuminen on kiinteistön omistajalle vapaaehtoista, mutta hankkeen avulla voi saada luotettavaa tietoa alueen tilasta. Määräaikaiseen JASKA-hankkeeseen voi hakea mukaan ottamalla yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Öljysuojarahasto korvaa kustannukset harkinnanvaraisesti 

JASKA-hankkeen maaperätutkimuksista ei aiheudu kustannuksia kiinteistön omistajalle. Jos kohteessa on tutkimusten perusteella maaperän kunnostustarve, voi omistaja hakea alueen puhdistamiseen harkinnanvaraista rahoitusta öljysuojarahastolta. Jos öljysuojarahasto myöntää rahoituksen, Pirkanmaan ELY-keskus hoitaa puhdistamisen. 

JASKA-hankkeeseen soveltuvat kohteet 

1. Mahdollisesti öljyllä pilaantunut kiinteistö, esimerkiksi 

  • polttoaineiden jakelupiste (esim. huoltoasemat, vanhat kyläkaupat) 
  • korjaamo tai 
  • muu öljyn käsittely- tai varastointialue. 

2. Kohde on isännätön, eli 

  • pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta tai tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista ja 
  • pilaantuneen alueen haltijaa ei voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta (öljysuojarahastolain 15 §). 

3. Kyseessä on riskikohde, eli kiinteistö on 

  • asuinkäytössä 
  • pohjavesialueella tai 
  • vesistön läheisyydessä. 

Öljysuojarahaston ESKO-kohteet 

Muut öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostuskohteet eli ns. ESKO-kohteet ovat kohteita, jotka eivät sovellu JASKA-hankkeeseen. Öljysuojarahasto voi myöntää harkinnanvaraisesti myös tällaisille kohteille maaperän ja pohjaveden tutkimus- tai kunnostusrahoitusta. 

Julkaistu 20.2.2019 klo 12.24, päivitetty 2.4.2020 klo 16.12
  • Tulosta sivu