Maaperä kuntoon -ohjelma

Maaperä kuntoon -ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät pilaantuneet alueet ja saada niiden riskit kestävällä tavalla hallintaan. Ohjelma edistää ympäristön ja terveyden kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista.

Ohjelma jakautuu kahteen osaan:

  1. kiireellisiksi arvioitujen alueiden selvittäminen ja pilaantuneisuuden arviointi
  2. pilaantuneeksi todettujen alueiden puhdistaminen ja muu riskinhallinta. 

Ohjelman toteuttaminen on keskitetty isännättömien kohteiden osalta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kohteiden selvittämistä ja puhdistamista voidaan tukea 1.1.2020 alkaen valtionavustuksella tai järjestämällä kohteen selvittäminen tai puhdistaminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta.

Alueelliset ELY-keskukset puolestaan edistävät ohjelmaan kuuluvien isännällisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista neuvotteluin ja tarvittaessa pakkokeinoin. Isännällisten kohteiden selvittämisestä ja puhdistamisesta vastaavat pääsääntöisesti toiminnanharjoittajat, maanomistajat tai muut vastuutahot.

Tavoitteet PIMA-strategiasta

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelma käynnistettiin vuonna 2016, ja siitä on käytetty nimeä Maaperä kuntoon -ohjelma vuodesta 2018 saakka. Ohjelma toteuttaa osaltaan valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiaa (PIMA-strategiaa).

Ohjelmassa on selvitetty vuosittain noin 40-50 alueen pilaantuneisuutta ja puhdistettu noin 5-10 kohdetta. Ohjelman kulut olivat vuonna 2018 noin 2 800 000 euroa.  

Selvitykset ovat keskittyneet ennen kaikkea entisiin kaatopaikkoihin ja muuhun jätteenkäsittelyyn. Lisäksi ohjelmassa on selvitetty vanhojen sahojen ja kyllästämöjen, muun teollisuuden sekä ampumaratojen pilaantuneisuutta.

Julkaistu 25.10.2016 klo 10.15, päivitetty 11.4.2022 klo 14.13
  • Tulosta sivu