Vihdin Nummelan entisellä valaisintehtaalla ei todettu puhdistustarvetta

Uutinen 27.10.2020 klo 11.02

Vihdin kunnassa vuosina 1970-1990 toimineen entisen valaisintehdas Alppi & Tareniuksen alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin elokuussa 2020.

Vihdin kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat selvittäneet ympäristöriskejä Nummelan Nummenvierussa sijaitsevan vanhan valaisintehtaan alueella. Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy elokuussa 2020.

Historiatietojen mukaan Vihdin entinen Valaisintehdas Alppi & Tarenius Oy on sijainnut Nummelan Nummenvierussa. Nykyisin paikalla on Luksia ammattiopiston rakennus. Tätä ennen kiinteistö toimi kunnan varikkona. Valaisintehdas on toiminut 1970–1990-luvuilla. Tehtaalla oli pintakäsittelyä, muun muassa trikloorieteenin kuumentamista höyryksi, ja tehtaalta syntyi jäteöljyä noin 400 litraa vuosittain. Tehtaan toiminnasta ja jätehuollosta ei ole tarkempaa tietoa. Kohde sijaitsee Nummelanharjun (0192755) I-luokan pohjavesialueella.

Kohteessa tehdyssä tutkimuksessa otettiin näytteitä kaivinkoneella ja kairakoneella. Lisäksi otettiin vesinäytteitä pohjaveden havaintoputkista. Koekuoppia kaivettiin yhteensä 10 kappaletta ja kairapisteitä 7 kappaletta. Näytteenotto ulotettiin syvimmillään noin 3,8 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pohjavesinäytteet otettiin alueella aikaisemmin asennetuista pohjaveden havaintoputkista (yhteensä 2 kappaletta).

Tutkimusten perusteella maaperässä ei ole viitteitä alueen aiemmasta toiminnasta. Pohjavedessä todettiin hyvin vaatimattomia trikloorimetaani- ja trikloorieteenipitoisuuksia, jotka alittavat selvästi pohjaveden ympäristölaatunormeille annetutut viitearvot (VNa 341/2009). Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen sekä maa- ja pohjavesinäytteistä saatujen analyysitulosten perusteella kohteessa ei ole tarvetta tehdä muita lisätutkimuksia tai muitakaan jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja

Christian Tallsten, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi

Sari Janhunen, Vihdin kunta, 050 511 4202, sari.janhunen@vihti.fi

Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

 

 


  • Tulosta sivu