Vihanninkankaan vanhan ampumaradan ympäristöriskit selvitetään Raahessa

Uutinen 28.9.2020 klo 12.47

Raahen Vihanninkankaalla vanhan ampumaradan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyn 2020 aikana.

Raahessa, Vihanninkankaan ampumarata-alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä syyskuussa 2020.

Vanhan Vihanninkankaan ampumaradan alueelta otetaan näytteitä maaperän ja pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Kohteessa on sijainnut ampumarata 1975-2019. Radalla on harjoitettu haulikko- ja kivääriammuntaa.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Raahen kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Oy. Selvitys valmistuu marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

  • Paula Pihkanen, Raahen kaupunki, 040 830 3171, paula.pihkanen@raahe.fi
  • Helena Vikstedt, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 443, helena.vikstedt@ely-keskus.fi
  • Jussi Virtanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi
Vihanninkangas_kartta_pima
Raahessa, Vihanninkankaan ampumarata-alueella tutkitaan maaperää sekä pohjavettä syyskuussa 2020.
 

  • Tulosta sivu