Uusi valtionavustusjärjestelmä tulee puolen vuoden kuluttua

Uutinen 11.7.2019 klo 11.05

Valtion osallistuminen alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen muuttuu 1.1.2020, kun nykyisestä valtion jätehuoltotyöjärjestelmästä siirrytään uuteen valtionavustusjärjestelmään. Lakiin liittyvä asetus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Helmikuussa 2019 annettu laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta tarkoittaa, että PIMA-hankkeisiin voidaan myöntää 1.1.2020 alkaen valtionavustusta. Harkinnanvaraisesta avustuksesta päättää Pirkanmaan ELY-keskus.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus on ympäristönsuojelulain mukaisesti edelleen ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla, toissijaisesti kiinteistön haltijalla ja viimekädessä kunnalla.

Pirkanmaan ELY-keskus voi kuitenkin myöntää selvittämiseen tai puhdistamiseen valtionavustusta, jos pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei tavoiteta, tai jos pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan kustannuksista. Selvittämisen tai puhdistamisen on lisäksi oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Valtionavustus voi kattaa selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset osin tai kokonaan. Pirkanmaan ELY-keskus voi myös antaa selvittämiseen ja puhdistamiseen jatkossa maksullista asiantuntijapalvelua. Lisäksi  selvittäminen tai puhdistaminen voidaan järjestää erityistapauksissa kokonaan valtion varoin.

Ennen lain voimaantuloa vireille tuleviin hankkeisiin sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja nykyistä menettelyä. Näin toimitaan myös siinä tapauksessa, että varsinainen selvittäminen tai puhdistaminen ajoittuisi ensi vuoden puolelle.

Yhtä aikaa lain kanssa voimaan tuleva asetus on parhaillaan lausuntokierroksella. Vastausaika päättyy 9.8.2019.

Lue lisää

Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Finlex)

Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (Lausuntopalvelu)