Terveysvaikutukset mietityttivät Parikkalan asukastilaisuudessa – entisen sahan alueella valmistellaan puhdistamista

Uutinen 21.2.2020 klo 15.39

Parikkalassa Saharannan alueen asukkaille 20. helmikuuta järjestetty yleisötilaisuus veti kunnan valtuustosaliin yli 30 kuulijaa. Asukkaita kiinnostivat entisen sahan haitta-aineiden terveysvaikutukset sekä kasvien syöntikelpoisuus. Yleisötilaisuudessa kerrottiin alueen uusimmista tutkimustuloksista sekä jatkotoimista.

Saharannan asuinalueella on sijainnut 1970-luvun loppupuolelle saakka saha, joka on käyttänyt puun sinistymisenestoon ympäristölle ja terveydelle haitallista KY-5-valmistetta. Aluetta on tutkittu ja puhdistettu aikaisemmin 1990-luvulla sekä uudestaan vuosina 2004-2005. Uusimpia tutkimuksia on tehty vuosina 2018 ja 2019.

Parikkalan Saharannan taloja ja pihaa.
Saharannassa on otettu muun muassa maaperä- ja vesinäytteitä. Rimapolku 1:ssä (kuvassa vasemmalla) tutkittiin myös sisäilmaa.

 

Saharannan pilaantuneisuudesta on keskusteltu vuosien varrella asukkaiden keskuudessa, ja uusimmista tutkimuksista saapui kuulemaan yli 30 alueen asukasta ja muuta aiheesta kiinnostunutta kuntalaista.

– Puutavara upotettiin sahalla kastelualtaisiin, joissa oli KY-5-valmistetta. Valmistetta saattoi vuotaa maaperään ja pohjaveteen altaista sekä valutusalustoilta, joille puutavara nostettiin kuivumaan. KY-5:n käyttö kiellettiin vasta 1980-luvun lopulla, kertoi projektipäällikkö Kimmo Järvinen Ramboll Finlandista.

Ramboll toteutti uusimmat tutkimukset kunnan sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman valtakunnallisen Maaperä kuntoon -ohjelman tilauksesta. Valtio ja kunta ovat kustantaneet tutkimukset yhdessä.

–  Kunta haluaa huolehtia asukkaiden ja ympäristön terveydestä. Saharanta on keskeinen alue kunnan keskustassa ja toivomme, että asukkaat voivat jatkaa asumista alueella huolettomin mielin, totesi tilaisuuden vetänyt kunnanjohtaja Vesa Huuskonen.

Parikkalan kunnantalo.
Yli 30 parikkalalaista tuli kuulemaan uusimmista tutkimustuloksista ja jatkotoimista kunnantalolle 20. helmikuuta.

Haitta-aineita maaperässä ja pohjavedessä

Saharannan viimeisimmissä selvityksessä tehtiin maaperä-, sedimentti-, kala-, sekä pohja- ja pintavesitutkimuksia. Maaperästä ja pohjavedestä löytyi merkittäviä määriä KY-5-valmisteen sisältämiä ympäristölle ja terveydelle haitallisia kloorifenoleita ja dioksiineja.

Järvinen kertoi, että maaperän pinnalla havaittiin dioksiineja erityisesti Rimapolku 1-5:n ja Simpelejärven välisellä alueella. Muualla haitta-aineiden tasot ovat maltillisempia. Pohjavedessä puolestaan havaittiin kloorifenoleita sekä pieniä määriä dioksiineja erityisesti Rimapolku 1:n kohdalla.

Pohjaveden pilaantuneisuus ei aiheuta asukkaille terveysriskiä, sillä lähin vedenottamo ei ole lainkaan käytössä. Maaperän haitta-aineet ovat voineet aiheuttaa terveysriskin alueella leikkineille lapsille, mutta vain siinä tapauksessa, että he olisivat nielleet pilaantunutta maata tahattomasti useiden vuosien ajan.

Haitta-aineita ei havaittu Rimapolku 1:ssä tehdyissä sisäilmatutkimuksissa eikä Simpelejärven vedessä tai kaloissa. Rannan sedimentissä oli pieni määrä dioksiineja.

Puhdistettavaa aluetta tarkennetaan tulevana kesänä

– Tutkimukset on tehty pätevästi ja niiden perusteella on voitu esittää alustava arvio ympäristö- ja terveysriskistä. Keskeisellä alueella on puhdistustarve, mutta kaikkia haitta-aineita ei tarvitse poistaa. Ympäristöviranomaisen näkökulma on se, että pohjaveden tilan pitäisi olla hyvä, joten puhdistaminen pitää tarvittaessa ulottaa pohjaveteen, kommentoi Kati Häme kohdetta valvovasta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Tulevana kesänä on tarkoitus tarkentaa puhdistettavaa aluetta ja selvittää, onko alueella edelleen päästölähde, kuten peitetty kasteluallas. Vasta tämän jälkeen voidaan arvioida, onko pohjavettä tarpeellista ja mahdollista puhdistaa.

Yleisötilaisuus Parikkalan kunnantalolla.
Yleisötilaisuuden puheenjohtajana toimi kunnajohtaja Vesa Huuskonen. Asukkaita kiinnostivat erityisesti haitta-aineiden terveysvaikutukset.

 

Asukastilaisuuteen osallistuneet saharantalaiset kertoivat, että kastelualtaiden sijainnista on puhuttu paikallisten asukkaiden keskuudessa. Asiantuntijat kirjasivatkin tilaisuudessa kuultua suullista tietoa ylös, sillä tieto voi olla hyödyllistä jatkotutkimuksia varten.

Asukkaita itseään kiinnostivat erityisesti haitta-aineiden terveysvaikutukset sekä niiden kulkeutuminen veteen ja kasveihin. haitta-aineiden kulkeutumista kasveihin selvitetään ensi kesänä.

– Tosi hyvä, että tutkitaan nyt riittävän hyvin, ettei tarvitse tehdä enää tämän jälkeen neljättä kierrosta. On tärkeää, että kaikki tehdään ja dokumentoidaan nyt huolella, kommentoi ympäristötarkastaja Arto Ahonen Imatran seudun ympäristötoimesta.

Saharannan tutkmusraporttia sekä yleisötilaisuuden materiaaleja voi tarvittaessa kysyä Parikkalan kunnasta.

Lue lisää

Parikkalan Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tulossa yleisötilaisuus alueen asukkaille (tiedote 11.2.2020)