Ristiharjun vanhalle kaatopaikalle tehdään peittorakenne kesällä 2020

Uutinen 25.5.2020 klo 14.14

Parikkalan kunnassa vuosina 1962-1971 toimineella kaatopaikalla aloitetaan kunnostustyöt kesäkuussa. Töistä ei arvioida aiheutuvan haittaa.

Parikkalan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Parikkalan kunnassa sijaitsevan Ristiharjun vanhan kaatopaikan kunnostamisesta. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Hankkeeseen liittyvät suunnittelu- ja valvontatyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Ristiharjun kaatopaikka on ollut käytössä vuosina 1962-1971. Kaatopaikalle sijoitetusta jätteen laadusta ei ole varmaa tietoa, mutta tutkimuksen yhteydessä saadun tiedon mukaan kaatopaikalla oli erityinen huoltamotoiminnasta peräisin olevan jätteen alue sekä lietteiden laskualue.

Kaatopaikka-alueen laajuus ja haitta-ainepitoisuustasot selvitettiin alueella tehdyissä tutkimuksissa riittävällä tarkkuudella riskiperustaista kunnostustarpeen arviointia varten. Menetelmäksi valittiin tarkastelun perusteella tiiviin peittorakenteen tekeminen kaatopaikan päälle.

Peittorakenne tehdään kesä-heinäkuun 2020 aikana. Urakoitsijana toimii GRK Infra Oy. Kohteessa suoritetaan rakennustyön laadunvalvontaa, johon kuuluu mm. pohjavesinäytteiden ottaminen pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten.

Työt toteutetaan päiväaikaan klo 7-17 ja niistä ei arvioida aiheutuvan minkäänlaista haittaa. Kulku työalueelle toteutetaan Ristiharjuntien kautta pohjoissuunnasta.

Yhteyshenkilöt

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, valvoja: Jussi Virtanen, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Parikkalan kunta: Vesa Berg, 040 653 1513, vesa.berg@parikkala.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, rakennuttaja: Jari Tiainen, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Ristiharjun sijainti kartalla.
Ristiharjun sijainti merkitty punaisella.