Paakkilan vanhalla asbestikaivoksella hyvä nykytilanne - ei tarvetta puhdistamiselle tai tarkkailulle

Uutinen 8.12.2021 klo 15.20

Tuusniemen Paakkilassa sijaitsevan entisellä asbestikaivosalueella tehtiin ympäristöselvityksiä loppukesän ja syksyn 2021 aikana. Alueella on toiminut asbestikaivos vuosina 1907–1976.

Kaivosalueella on toiminnan jälkeen todettu asbestia, jonka vuoksi aluetta kunnostettiin vuosina 2002–2003. Kunnostuksessa kaivosalueen kriittiset kohteet (kuten sivukivi- ja hiekka-alueet, tiet ja ranta-alue) peitettiin maa-aineksilla asbestin leviämisen estämiseksi. Nyt tehdyillä selvityksillä varmistettiin peittorakenteiden kunto. Lisäksi selvitettiin asbestin esiintymistä alueen ilmassa sekä sienissä.

Selvitykseen sisältyi maastokatselmointia sekä maa- että vesialueella. Aluetta tarkasteltiin myös drone-kuvauksilla. Maastokatselmuksen yhteydessä tarkasteltiin mahdollisesti asbestia sisältävien materiaalien esiintymistä alueella olevissa rakennuksissa. Asbestin esiintymistä ilmassa selvitettiin laskeuma- ja leijumamittauksin. Lisäksi asbestin esiintymistä tutkittiin alueelta kerätyistä ruokasienistä.

Peittorakenteet hyvässä kunnossa

Selvityksen perusteella vuosina 2002–03 tehdyt peittorakenteet ovat hyvässä kunnossa, ja kaivosalueen maisemoituminen on edennyt luontaisestikin hyvin. Leijumamittauksissa ja sienissä ei todettu asbestikuituja, ja laskeumanäytteiden asbestipitoisuudet olivat selvästi aiempia mittauskertoja alhaisemmat. Alueen rakennuksissa esiintyy laajalti katto- ja seinämateriaaleja, joiden rakentamisessa on mahdollisesti käytetty asbestia. Ehjistä rakenteista ei aiheudu asbestipäästöjä ympäristöön.

Selvityksen yhteydessä tarkastetuissa maakaivannoissa havaittiin niin ikään asbestipitoisia materiaaleja, kuitenkin vähäiseksi luokiteltavia määriä. Kaiken kaikkiaan alueen nykytila on selvityksen perustella asbestin kannalta hyvä, eikä alueella ole tarvetta puhdistamiselle tai jatkotarkkailulle.

Alueen rakennuskannassa esiintyvä asbesti tulee huomioida rakennusten saneeraus- ja purkutöissä. Alueen maaperässä esiintyvä asbesti tulee huomioida maarakentamisessa, kuten tähänkin asti. Tuusniemen kunnan rakennusviranomainen antaa tätä varten toimintaohjeet alueelle myönnettävien rakennuslupien yhteydessä.

Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä Kuntoon-ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Envineer Oy. Selvityksen raportti tulee nähtäville Tuusniemen kunnan verkkosivuille osoitteeseen tuusniemi.fi/uutiset.

Lisätietoja

Jari Tiainen, pima-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Paula Rissanen, tekninen johtaja, Tuusniemen kunta, 040 8206 928, paula.rissanen@tuusniemi.fi

Ari Kolehmainen, projektipäällikkö, Envineer Oy, 050 3060 753, ari.kolehmainen@envineer.fi

Paakkilan asbestikaivos kartalla.
 

  • Tulosta sivu