Marttilassa tutkitaan vanhan tynnyrikaatopaikan ympäristövaikutuksia

Uutinen 12.5.2020 klo 15.02

1980-luvulla suljetun kaatopaikan alueella tutkitaan maaperän sekä pinta- ja pohjaveden liuotinpitoisuuksia. Kaatopaikka sijaitsee Paltanpääntien varrella Hirvaksen kylässä Marttilassa. Tutkimuksia toteutetaan toukokuussa 2020.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko kaatopaikan lähialueen maaperässä, pinta- tai pohjavedessä kohonneita liuotinpitoisuuksia, ja voivatko pitoisuudet aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle. Suotovesien hallintaa tai käsittelyä suunnitellaan tarvittaessa.

Alueella on 1970-80 -luvuilla toiminut tynnyrikaatopaikka, jolloin alueelle on viety tislausjätetynnyreitä. Tynnyreiden vienti alueelle päättyi, kun Suomen Ongelmajäte Oy aloitti toimintansa ongelmajätteiden vastaanottajana vuonna 1985. Kaatopaikkaa kunnostettiin vuonna 1995. Tynnyreiden päälle levitettiin kalkkia ja lentotuhkaa, jonka jälkeen tynnyrit puristettiin ja kasattiin täyttömäeksi. Täyttömäen pohjalla ja päällä käytettiin lentotuhkapohjaista massaa eristeenä. Kunnostetun alueen suotovesiä on tarkkailtu vuodesta 1997. Suotovedessä on todettu liuottimia.

Alueelta otetaan maaperä, pinta- ja pohjavesinäytteitä. Maaperänäytteitä kaivetaan koekuopista, ja pintavesinäytteitä otetaan alueelta lähtevistä ojista. Pohjavesinäytteitä otetaan naapurikiinteistön kaivosta sekä alueen eteläosaan asennettavista kolmesta pohjavesiputkesta. Näytteistä selvitetään liuotinpitoisuuksia.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Lisätietoja

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, anna.kralik@ely-keskus.fi, 050 395 5074
Maija Manninen, johtava asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, 050 326 8531

Kartta Marttilan tynnyrikaatopaikan sijainnista.
Tynnyrikaatopaikan sijainti merkitty karttaan vihreällä.
 

  • Tulosta sivu