Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä tuhti paketti PIMA-asiaa

Uutinen 7.11.2019 klo 15.28

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät kokosivat Vantaalle 5.-6.11.2019 yli 120 pilaantuneen maan ja pohjaveden parissa työskentelevää virkamiestä, tutkijaa, opettajaa, konsulttia ja urakoitsijaa. Ympäristöhallinnon ajankohtaisten asioiden lisäksi ohjelmassa oli runsaasti tapausesimerkkejä sekä ennakkotietoa tulevista uudistuksista mm. lainsäädännössä, koulutustarjonnassa ja kestävyyden arvioinnissa.

Yleisökuva
 

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivillä tarkasteltiin 5.-6. marraskuuta muun muassa ympäristöhallinnon ja pima-toiminnan ajankohtaisia asioita, vuodenvaihteessa voimaan astuvaa uutta lainsäädäntöä, uudistuksia kestävyyden arvioinnissa sekä hankintojen kestävyydessä. Kyseessä oli ensimmäinen tapahtuma, johon oli yhdistetty ympäristöhallinnon PIMA-neuvottelupäivät.

"PIMA-päätösten määrä on hienoisessa laskussa. Voidaan kysyä, onko tapauskohtainen riskinarviointi lisääntynyt", pohti johtava asiantuntija Outi Pyy Suomen ympäristökeskuksesta tapahtuman alkumetereillä PIMA-strategian vaikuttavuutta arvioidessaan.

Erikoistutkija Katarina Björklöf Suomen ympäristökeskuksesta puolestaan kertoi yleisölle, että vielä tämän vuoden lopulla on käynnistymässä kemikaaleihin ja ympäristöön liittyvää täydennyskoulutuksta, jota tullaan tarjoamaan pilaantuneiden alueiden parissa työskenteleville jatkossa säännöllisesti.

Toisena päivänä osallistujat kuulivat konkreettisia tapausesimerkkejä maaperän ja pohjan puhdistamisesta, eri menetelmistä sekä hankkeita kohdanneista haasteista muun muassa Helsingin Kalasatamasta, Hyvinkään Noposta, Rääkkylästä sekä Kurikasta. Lisäksi ohjelmassa oli viime aikoina toteutettujen kehittämishankkeiden sekä niiden tulosten esittelyä.

Lue lisää

Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivien ohjelma 5.-6.11. (uutinen 22.10.2019)
Uudesta PIMA-tukilaista julkaistaan opas - luonnos nyt lausuntopalvelussa (uutinen 1.11.2019)

Tutustu esityksiin

Tiistai 5.11.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset asiat
Nina Lehtosalo, ympäristöministeriö

Onko PIMA-toiminta muuttunut strategian julkaisemisen jälkeen?
Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus

PIMA-riskienhallinta ja viranomaisten toimintakäytännöt nykyään – Miten toimitaan, kun ei tehdä maaperän puhdistuspäätöstä?
Henna Jylhä, Suomen ympäristökeskus ja Jutta Mikkonen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Kemikaalit ja ympäristö -täydennyskoulutus (KEMKO-hanke)
Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus

KEINO-osaamisverkosto ja PIMA-hankintojen kehittäjäryhmä
Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus

Valtion jätehuoltojärjestelmästä valtionavustukseen - tukilakiin liittyvät muutokset ja opas
Sanni Rantanen, Pirkanmaan ELY-keskus

Lakimiehen vartti
Mika Heinonen, Pirkanmaan ELY-keskus

PFARA - perfluorattujen alkyyliyhdisteiden ympäristötutkimukset ja riskinarviointi
Jussi Reinikainen, Suomen ympäristökeskus

POAKORI ja haitallisten yhdisteiden kulkeutumisreittien ennustaminen pohjavesialueilla
Liisa Koivulehto, Ramboll Finland Oy

POAKORI ja haitallisten yhdisteiden kulkeutumisreittien ennustaminen pohjavesialueilla
Tuomo Karvonen, WaterHope

KAJAK 3 ja 4
Anna Tornivaara, GTK

Keskiviikko 6.11.

Tervetulosanat
Frey Nybergh, öljysuojarahasto

Kokeiluhanke PIMA-toiminnan vauhdittajana
Kari Pyötsiä (esittäjänä Ari Nygrén), Pirkanmaan ELY-keskus

Maaperä kuntoon -ohjelman ajankohtaiset asiat
Kari Pyötisä (esittäjänä Ari Nygrén), Pirkanmaan ELY-keskus

JASKA-hankkeen ajankohtaiset asiat
Mikko Rautio, Pirkanmaan ELY-keskus

Kadonnut faasi, näkymättömät jätejakeet ja liivijengi: takana Kalasataman PIMA-kunnostuksen ensimmäinen vuosikymmen
Satu Järvinen, Helsingin kaupunki

On site -kunnostus JASKA-hankkeen kohteissa
Tuomas Piepponen, Nordic Envicon Oy

PIMA-kiertotaloushanke, Rääkkylä
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus

Turkismuokkaamon maaperän puhdistaminen termisellä desorptiolla
Maarit Joukainen, Pirkanmaan ELY-keskus

Pilaantuneiden maa-ainesten kestävä hallinta Tampereella
Katariina Rauhala, Tampereen kaupunki

Nopon pesulan tapaus - miten puhdistaminen lähtee vihdoin liikkeelle?
Marita Honkasalo, Hyvinkään vesi

Kestävyyden arvioiminen Maaperä kuntoon -ohjelmassa ja uusi opas
Aura Nousiainen, Pöyry Finland Oy

JASKA-hankkeen vaikuttavuuden arviointi
Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy

 


  • Tulosta sivu