Lahden Nastolassa tutkitaan vanhan ampumaradan ympäristövaikutuksia

Uutinen 7.10.2020 klo 9.34

Vanhan Peltolanmäen ampumaradan ympäristövaikutuksia tutkitaan lokakuussa.

Lahden Nastolassa Peltolanmäen vanhalla ampumaradalla tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Historiatietojen mukaan Peltolanmäen vanhaa ampumarataa on käytetty vuosien 1970-1995 välillä reserviyhdistyksen ratana. Kohde sijaitsee yksityisen omistamalla kiinteistöllä. Maankaatopaikka sijaitsee vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella (Nastonharju-Uusikylä 0453252 B).

Ampumaradalle tehdään kaivinkoneella koekuoppia. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Tutkimuksia varten alueelta kaadetaan puita. Lisäksi alueelle asennetaan pohjavesiputki, joista otetaan vesinäytteitä. Lähialueen lähteistä ja kaivoista otetaan vesinäytteitä. Tutkimukset ajoittuvat lokakuulle. Tutkimuksien perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai kunnostukselle. Selvitys valmistuu vuoden 2020 aikana.

Yhteyshenkilöt:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi
  • Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Lisätietoja:

www.maaperakuntoon.fi

Peltolanmäen vanha ampumarata
Vanhan Peltolanmäen ampumaradan ympäristövaikutuksia tutkitaan lokakuussa.

 


  • Tulosta sivu