Kärkölässä tehdään ympäristötutkimuksia vanhalla kaatopaikalla

Uutinen 28.4.2020 klo 9.36

Marttilan vanhalla kaatopaikalla tutkitaan maaperää ja pintavettä toukokuussa. Tutkimukset valmistuvat kesän aikana.

Kärkölän kunnassa tehdään maaperä- ja pintavesitutkimuksia Marttilan vanhalla yhdyskuntajätteen kaatopaikalla. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pintaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa Maaperä kuntoon –ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Marttilan kaatopaikka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana 1960-70 -luvulla. Historiatietojen perusteella epäillään, että kaatopaikalle olisi viety teollisuusjätteitä. Kaatopaikka sijaitsee yksityisten henkilöiden omistamalla asuinkiinteistöllä ja I-luokan pohjavesialueella (Marttila-Hongisto 0431603)

Kaatopaikalle tehdään kaivinkoneella koekuoppia. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Lisäksi kaatopaikalta ojaan purkautuvasta vedestä ja mahdollisesti koekuoppiin suotautuvasta vedestä otetaan näytteitä. Tutkimukset ajoittuvat toukokuun alkupuolelle. Tutkimuksien perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai puhdistamiselle. Selvitys valmistuu kesän 2020 aikana.

Lisätietoja

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Anna Perttola, Sitowise Oy, 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

 
Kartta Kärkölän Marttilasta.
Marttilan vanha kaatopaikka sijaitsee Kärkölän ja Orimattilan välissä. Kohde on ympyröity kartan alareunaan vihreällä.