Kappelinmäen vanhan haulikkoradan aiheuttamia ympäristöriskejä selvitetään Vaasassa

Uutinen 5.11.2020 klo 11.09

Haulikkoradan aiheuttamaa lyijykuormitusta maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tutkitaan marraskuun alkupuolella. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan rata-alueen aiheuttamia kulkeutumis-, altistumis- ja ekologisia riskejä.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alueen maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmetalli- ja PAH-yhdistepitoisuuksia. Tulosten perusteella arvioidaan pilaantuneisuutta, puhdistustarvetta sekä haitta-aineiden aiheuttamaa riskiä muun muassa talousveden ottamiselle Sepänkylän vedenottamolla. Aluetta on tutkittu edellisen kerran vuonna 2010. Haulikkorata on historiatietojen mukaan toiminut vuodesta 1950 vuoteen 1986 asti.

Haulien leviämisalueelta otetaan maaperänäytteitä pintamaasta käsikairalla. Lisäksi alueelle kaivetaan viisi koekuoppaa kaivinkoneella, jolloin saadaan selville syvempien maakerrosten haitta-ainepitoisuuksia. Alueella olevista kahdeksasta pohjaveden havaintoputkesta otetaan vesinäytteet, joista tutkitaan metallipitoisuudet. Pintavettä tutkitaan alueen ohi kulkevasta ojasta. Alueen pohjoispuolella olevasta lammesta sekä Sepänkylän vedenottamolta otetaan vesinäytteet. Näytteenotto kestää noin viikon ja tulokset raportoidaan tammikuun loppuun mennessä.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Lisätietoja

Hankevastaava: Helena Vikstedt, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, helena.vikstedt@ely-keskus.fi, 050 351 1563

Työn toteutus: Maija Manninen, Vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, 050 326 8531

Kartta Kappelinmäen sijainnista.
Kappelinmäen alueen sijainti on ympyröity karttaan vihreällä. © MML
 

 


  • Tulosta sivu