Imatralla ei todettu ympäristöriskejä Meltolan vanhalla kaatopaikalla

Uutinen 11.1.2022 klo 12.44

Imatralla tehtiin Meltolan vanhan kaatopaikan ympäristössä maaperän ja pohjaveden tutkimuksia syksyn 2021 aikana. Selvityksen perusteella Meltolan vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.

Imatran kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus selvittivät tutkimuksilla Imatran kaupungissa sijaitsevan vanhan Meltolan kaatopaikan ympäristöriskejä. Kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1951-1973. Tutkimukset toteutettiin maaperän ja pohjaveden tilan selvittämiseksi syksyn 2021 aikana.

Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella alueen maaperän ja pohjaveden tilasta laadittiin riskinarviointi. Riskinarvioinnin perusteella alueelle ei tarvita lisätutkimuksia tai puhdistamista. Lopullisesti jatkotoimenpiteiden tarpeista päättää Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen toteutus rahoitettiin. Selvitykseen liittyvät lisätutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Sini Pekkala, Imatran kaupunki, 020 617 4456, sini.pekkala@imatra.fi

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Kartta kohteen sijainnista
Kohde on merkitty karttaan punaisella.

  • Tulosta sivu