Hinkaloisten vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Hämeenlinnan Rengossa

Uutinen 12.10.2020 klo 10.05

Rengossa tehdään ympäristötutkimuksia entisen Hinkaloisten sahan alueella. Sinistymisenestoaineen käytöstä aiheutuvia haitta-ainejäämiä tutkitaan maaperässä, pinta- ja pohjavedessä sekä sedimentissä loka-marraskuussa. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän, jokisedimentin, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Sahalla on käytetty sinistymisen estoon KY-5-valmistetta. Valmiste sisälsi ympäristölle ja terveydelle haitallisia kloorifenoleita ja dioksiineja. Entinen saha-alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (0469254 Renko).

Vanhan sahan alueelle tehdään kaivinkoneella koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Pohjavesinäytteitä otetaan alueella olevasta kaivosta sekä alueelle asennettavista pohjavesiputkista. Lisäksi otetaan näytteitä suoraan jokisedimentistä ja jokivedestä. Tutkimukset ajoittuvat loka-marraskuulle. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai kunnostukselle. Selvitys valmistuu vuoden 2020 aikana.

Yhteyshenkilöt:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi
  • Sitowise Oy, vanhempi asiantuntija Outi Hyttinen, puh. 044 427 9111, outi.hyttinen@sitowise.com
Renko pimakunnostus
Hinkaloisten vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitetään Hämeenlinnan Rengossa.

 


  • Tulosta sivu