Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Pilaantuneiden alueiden valtionavustus on löytämässä paikkansa – uudehkoa avustusta myönnetään useimmiten kunnalle 3.12.2021
5.12. vietetään maailman maaperäpäivää. ELY-keskuksissa tehdään maaperän suojelemiseksi monenlaista työtä aina valvonnasta käytännön hankkeisiin. Uusin väline maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi on valtionavustus, jota on myönnetty nyt kaksi vuotta.
Lue lisää
Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta ilmoitetaan jatkossa sähköisesti 26.11.2021
Ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta tehdään jatkossa ensisijaisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palvelu on käytössä koko Suomessa, pois lukien Helsingin ja Turun kaupungit, missä ilmoitukset tehdään kuntien ohjeiden mukaisesti. Lomakkeiden käyttöön järjestetään koulutusta joulukuussa.
Lue lisää
Kiteen Villalassa selvitettiin vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia - haitta-ainepitoisuudet pieniä 19.11.2021
Villalan vanhalla kaatopaikalla tehtiin kesällä 2021 ympäristöteknisiä tutkimuksia. Tutkimuksilla selvitettiin kaatopaikkatäytön laajuutta ja laatua sekä kaatopaikan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Alueen pohjaveden virtaussuunta jäi tutkimuksissa epävarmaksi, ja johtopäätösten varmistamiseksi hanketta jatketaan vuonna 2022 pohja- ja pintaveden laadun tarkkailulla.
Lue lisää
Anttosen vanhan ampumarata-alueen pohjavesi- ja terveysriskit arvioitiin vähäisiksi Lieksassa – Natura-alueelle tulossa ekologisia tutkimuksia 17.11.2021
Tutkimusten perusteella alueen itäpuolella sijaitsevalle Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle kohdistuu pintaveden välityksellä vedenlaatuun ja mahdollisesti alueen kasvistoon ja eläimistöön vaikuttavaa kuormitusta.
Lue lisää
Outokummun keskustaajamassa selvitetään metallipitoisen maa-aineksen laajuutta ja laatua 5.11.2021
Outokummussa on käytetty keskustaajaman maarakentamisessa vuosikymmenten ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Nyt selvitetään, millaisia riskejä metallipitoisesta aineksesta aiheutuu ja kuinka alueella voidaan esimerkiksi uusia infraa kestävästi riskit huomioiden.
Lue lisää
Kiteellä puhdistetaan Meijerinrannan maaperää 5.11.2021
Vanhan sahan entisen lautatarhan alueella aloitetaan massanvaihto marraskuussa 2021. Alueella on havaittu dioksiinien ja furaanien lieviä pitoisuuksia.
Lue lisää
Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 3.7.2020 klo 11.04
  • Tulosta sivu