Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Onkilammen entisen haulikkoradan riskit ja tarvittavat toimenpiteet on selvitetty 22.1.2021
Suonenjoella sijaitsevan Onkilammen entisen haulikkoampumaradan lisätutkimusraportti valmistui vuoden 2020 lopussa. Lampi esitetään kunnostettavaksi poistamalla lammen pohjasedimenteissä olevat lyijyhaulit imuruoppauksella.
Lue lisää
Kokkolassa tutkittiin vanhojen nahkatehtaiden maaperää - toimenpiteitä tarvitaan 14.12.2020
Kokkolassa on tutkittu viime vuosina kahden vanhan nahkatehtaan alueen pilaantuneisuutta. Tehtaat ovat toimineet useita vuosikymmeniä. Vuoden 2020 aikana valmistuneiden tutkimusraporttien mukaan alueilta ympäristöön kulkeutuvat haitta-aineet eivät aiheuta ympäröivien alueiden pilaantumista.
Lue lisää
Tourusen entisen tervatehtaan ympäristöriskit selvitetään Uuraisilla 14.12.2020
Uuraisen Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loppuvuoden 2020 aikana.
Lue lisää
Lahdessa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla ampumaradalla 14.12.2020
Peltolanmäen vanhan ampumaradan ympäristötutkimuksissa on havaittu raskasmetallipitoisuuksia pintamaassa. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet merkittävissä määrin pohjaveteen. Riskinarvion perusteella ampumaradasta ei aiheudu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä.
Lue lisää
Heinolassa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla kaatopaikalla 7.12.2020
Opintien vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksissa todettiin haitta-ainepitoista jätteensekaista maata. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjaveteen. Pintavesilammikossa todettiin matalia haitta-ainepitoisuuksia.
Lue lisää
Kukonhiekan teollisuusaluella Saarijärvellä tehdään ympäristötutkimuksia 7.12.2020
Vanhan kuorma-autovarikon maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan marras-joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Koekuoppatutkimusten lisäksi otetaan vesinäytteitä haitta-ainetutkimuksia varten alueelle asennetusta pohjavesiputkesta. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan vanhan varikon aiheuttamia ympäristöriskejä ja puhdistustarvetta.
Lue lisää
Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 3.7.2020 klo 11.04
  • Tulosta sivu