Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Paukkulantien entisen ampumaradan pohjavesitarkkailu jatkuu Hämeenlinnassa 17.1.2020
Paukkulantien entisellä ampumaradalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuussa 2019. Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Alueella jatketaan pohjaveden tarkkailua riskienhallintatoimenpiteenä.
Lue lisää
Uusi lainsäädäntö tiivistää viranomaisten yhteistyötä 10.1.2020
Pilaantuneiden alueiden parissa työskentelevät viranomaiset kautta maan kokoontuivat heti vuoden alkajaisiksi pohtimaan Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia sekä uuteen valtiontukeen liittyvää viranomaisyhteistyötä. Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui 1.1.2020.
Lue lisää
Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 rekkakuormaa saastunutta maata kuljetettu pois 8.1.2020
Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivos Vesi Oy:n yhteishankkeella turvataan Mäntsälälle tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila.
Lue lisää
Petjärven entisestä teollisuuskaatopaikasta ei merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä 20.12.2019
Petjärven entisen teollisuuskaatopaikan lisätutkimukset ovat valmistuneet Loviisassa. Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella, mutta riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. Pohjavedestä otetaan vielä uusintanäytteet.
Lue lisää
Heinolan Erkoisojan ovi- ja ikkunatehtaalla ei todettu pilaantumista 18.12.2019
Heinolassa 1945-94 toimineen ovi- ja ikkunatehtaan alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maape-rän pilaantumista. Aluetta tutkittiin loka-marraskuussa 2019.
Lue lisää
Myllyojan vanhan kaatopaikan pohjavesitarkkailu jatkuu Heinolassa 18.12.2019
Myllyojan vanhalla kaatopaikalla tehtiin maaperä- ja pohjavesiselvityksiä loka-marraskuussa 2019. Todetuista haitta-aineista ei arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa, mutta pohjaveden tarkkailua jatketaan.
Lue lisää

Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 20.9.2019 klo 15.25