Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Varkauden Savonmäellä ei tarvita selvitysten perusteella puhdistamista 26.1.2022
Varkauden Savonmäen alueella tutkittiin maaperää, pohjavettä ja hyötykasveja loppukesän 2021 aikana. Lisäselvitysten perusteella tarkennettiin alueesta aiemmin laadittua riskinarviointia. Selvityksen perusteella Savonmäellä ei tarvita maaperän tai pohjaveden puhdistamista.
Lue lisää
Vanhalla saha-alueella Hämeenlinnassa haitta-aineita – ei riskejä nykykäytössä 25.1.2022
Hinkaloisten vanhalla saha-alueella tulee välttää kasvillisuuden poistoa ja pintamaan muokkausta korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella. Nykytilassa ja -käytössä alue ei aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.
Lue lisää
Ylöjärvellä ei havaittu ympäristö- tai terveysriskiä kahdella täyttöalueella – toisen selvityksiä jatketaan 21.1.2022
Ylöjärvellä tutkittiin loka-marraskuussa 2021 maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantuneisuutta Ahveniston ja Maunussuon täyttöalueilla. Kohteet ovat vanhoja täyttöalueita, joissa täyttömaan ajaminen alueelle on tiettävästi loppunut ennen vuotta 1975. Ahveniston alueella ei ole tutkimusten perusteella ympäristö- ja terveysriskiä. Maunussuon alueella riskejä ei saatu tarpeeksi luotettavasti selvitettyä, joten kohteeseen tehdään lisätutkimuksia vuonna 2022.
Lue lisää
Esittelytilaisuus: Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin 14.1.2022
Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin esitellään etätilaisuudessa torstaina 27.1. kello 9–12. Tilaisuus on tarkoitettu happamien sulfaattimaiden parissa työskenteleville viranomaisille, ympäristökonsulteille ja muille toimijoille.
Lue lisää
Imatralla ei todettu ympäristöriskejä Meltolan vanhalla kaatopaikalla 11.1.2022
Imatralla tehtiin Meltolan vanhan kaatopaikan ympäristössä maaperän ja pohjaveden tutkimuksia syksyn 2021 aikana. Selvityksen perusteella Meltolan vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.
Lue lisää
Kouvolassa ei todettu ympäristöriskejä Ruostesuon vanhalla kaatopaikalla 10.1.2022
Kouvolassa tehtiin syksyn 2021 aikana maaperän ja pohjaveden tutkimuksia Ruostesuon vanhan kaatopaikan ympäristössä. Selvityksen perusteella Ruostesuon vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.
Lue lisää
Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 3.7.2020 klo 11.04
  • Tulosta sivu