Ajankohtaista

Tuoreimmat uutiset

Parikkalan Saharannassa valmistaudutaan puhdistamaan maaperää – tulossa yleisötilaisuus alueen asukkaille 11.2.2020
Parikkalan entisen saha-alueen maaperässä ja pohjavedessä on havaittu ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tämän vuoksi alueella ryhdytään valmistelemaan maaperän puhdistamista. Uusimmista tutkimustuloksista ja jatkotoimista kerrotaan alueen asukkaille avoimessa yleisötilaisuudessa 20. helmikuuta.
Lue lisää
Kinnulan entisellä kaatopaikalla ei todettu puhdistustarvetta 7.2.2020
Kinnulan kunnassa 1960-70-luvuilla toimineen yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdyissä selvityksissä ei todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin marraskuussa 2019.
Lue lisää
Paukkulantien entisen ampumaradan pohjavesitarkkailu jatkuu Hämeenlinnassa 17.1.2020
Paukkulantien entisellä ampumaradalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuussa 2019. Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Alueella jatketaan pohjaveden tarkkailua riskienhallintatoimenpiteenä.
Lue lisää
Uusi lainsäädäntö tiivistää viranomaisten yhteistyötä 10.1.2020
Pilaantuneiden alueiden parissa työskentelevät viranomaiset kautta maan kokoontuivat heti vuoden alkajaisiksi pohtimaan Maaperä kuntoon -ohjelman kohteiden priorisointia sekä uuteen valtiontukeen liittyvää viranomaisyhteistyötä. Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui 1.1.2020.
Lue lisää
Mäntsälän tärkeän pohjavesialueen puhdistus etenee – 100 rekkakuormaa saastunutta maata kuljetettu pois 8.1.2020
Sälinkään teollisuusalueen pilaantuneen maaperän puhdistaminen alkoi heinäkuussa maamassojen vaihdolla ja hanke jatkuu nyt pohjaveden puhdistamisella. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivos Vesi Oy:n yhteishankkeella turvataan Mäntsälälle tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila.
Lue lisää
Petjärven entisestä teollisuuskaatopaikasta ei merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä 20.12.2019
Petjärven entisen teollisuuskaatopaikan lisätutkimukset ovat valmistuneet Loviisassa. Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella, mutta riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. Pohjavedestä otetaan vielä uusintanäytteet.
Lue lisää

Lisää uutisia
Julkaistu 9.12.2016 klo 13.01, päivitetty 20.9.2019 klo 15.25