Menetelmät

Millaisia menetelmiä on tarjolla pima-kunnostuksiin?

Kunnostusmenetelmän soveltuvuus kohteeseen on arvioitava aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa varmistettava kokeellisesti ennen täysimittaisen kunnostamisen aloittamista. Teknisten ominaisuuksien lisäksi kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttavat myös ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Lue lisää

Vastuut

Kenelle kuuluu vastuu pilaantuneen maan kunnostamisesta?

Vastuu pilaantuneen maaperän pilaantuneisuuden arvioinnista ja riskienhallinnasta on ensisijaisesti haitan tai riskin aiheuttajalla. Myös alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voi joutua vastuuseen alueen riskienhallinnasta, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen. Lue lisää

Toimijat

Tutustu PIMA-toimijalistaan

Pilaantuneiden maiden tutkimuksen ja kunnostuksen parissa tekevät töitä mm. tutkimuslaitokset, konsultit, urakoitsijat ja viranomaiset. Tutustu eri alan toimijoihin sivuille kootusta PIMA-toimijalistasta. Lue lisää