Puhdistusmenetelmät

Eri puhdistusmenetelmät soveltuvat muun muassa maalajista ja haitta-aineista riippuen erilaisiin kohteisiin. Menetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa puhdistamisen ympäristövaikutukset, käytettävissä oleva aika, kustannukset sekä puhdistamiselle asetetut tavoitteet. Joskus puhdistamisessa käytetään useita toisiaan täydentäviä menetelmiä, jos maaperä tai pohjavesi on pilaantunut useilla eri haitta-aineilla, aineiden pitoisuudet tai niiden pitoisuuserot ovat suuria tai maata on hankala käsitellä sen ominaisuuksien vuoksi.

Toisinaan pilaantuneella alueella riittää riskienhallinta, jossa aluetta ei varsinaisesti puhdisteta, vaan haitta-aineiden pitoisuuksia ja kulkeutumista tarkkaillaan riskien hallitsemiseksi.

Varsinainen puhdistaminen voidaan toteuttaa maa-aineksia kaivamatta tai pohjavettä siirtämättä (in situ), kaivamalla ja käsittelemällä maaperää tai pohjavettä paikan päällä (on site) tai siirtämällä maa-aineksia tai pohjavettä muualle käsiteltäväksi (off site). In situ -puhdistamisen aikana alueen normaalia toimintaa voidaan tyypillisesti jatkaa toiminnan häiriintymättä.

Yleisimpiä puhdistusmenetelmiä ovat 

  • biologinen puhdistaminen 
  • kemiallinen puhdistaminen 
  • fysikaalinen puhdistaminen 
  • massanvaihto. 
Julkaistu 19.12.2019 klo 14.53, päivitetty 23.3.2021 klo 8.03
  • Tulosta sivu