Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kainuussa tutkitaan tänä kesänä ennätysmäärä öljyllä pilaantuneita kiinteistöjä

Öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen tuli viime vuonna Kainuun alueelta 31 hakemusta. Suurin osa hakemuksista tulee yksityisiltä kiinteistönomistajilta.

3.5.2021
Vanhan kuorma-autovarikon maaperä ei ollut pilaantunut Saarijärvellä

Vanhan kuorma-autovarikon kiinteistöllä tutkittiin maaperän ja pohjaveden mahdollisia haitta-ainepitoisuuksia marraskuun 2020 ja tammikuun 2021 välisenä aikana.

19.4.2021
Leppävirran vanhoille ampumaradoille esitetään pohjaveden tarkkailua ja osittaista puhdistamista

Kotalahden ja Lapin montun ampumaratojen ympäristössä tehtiin maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia syksyn 2020 aikana. Lapin alueelle esitetään jatkotarkkailua ja Kotalahden alueelle osittaisia puhd...

29.3.2021
Kurikassa kokeiltiin pilaantuneen maaperän puhdistamista uudenlaisella lämpökäsittelyllä – haitta-aineet saatiin pois lähes 100-prosenttisesti

Suomessa on puhdistettu laaja pilaantunut alue ensimmäistä kertaa lämpömenetelmällä, jota on käytetty aikaisemmin hyvin tuloksin muualla maailmassa. Maaperän lämmittämiseen ja haitta-aineiden talteeno...

24.3.2021
Kutsu kestävän kunnostuksen digityöpajoihin

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja ympäristöministeriön yhteishankkeessa toteutetaan Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt Suomessa -julkaisu. Olennainen osa julkaisua tuotetaan kolmessa digityöpajassa hu...

12.3.2021
KAJAK-webinaari 9.4. – tervetuloa linjoille!

Suomessa on 19 suljettua tai hylättyä kaivannaisjätealuetta, joiden riskejä ja riskienhallintatarpeita kartoitetaan Pirkanmaan ELY-keskuksessa vuonna 2020 käynnistyneessä KAJAK-hankkeessa. Kaikille av...

9.3.2021
Orijärven suljettu kaivosalue kuormittaa vesistöä Salossa – vedenkäytöstä ei merkittävää riskiä ihmisten terveydelle

Orijärven vanhan kuparikaivoksen sinkkipäästöistä aiheutuu haittaa vesieliöstölle, minkä vuoksi alueelle esitetään tuoreessa raportissa kunnostamista. Järven vedenkäytöstä tai pohjavedestä ei aiheudu ...

12.2.2021
Ympäristöministeriö hakee harjoittelijaa PIMA-tehtäviin

Ympäristöministeriö etsii diplomi-insinööriopiskelijaa tai ympäristötieteiden opiskelijaa pilaantuneisiin alueisiin liittyviin tehtäviin. Harjoittelun ajankohta on alustavasti 1.5.-31.8.2021.

10.2.2021
Valtionavustusta PIMA-hankkeille -webinaari 24.3.

Millaisiin kohteisiin PIMA-hankkeille tarkoitettu valtionavustus soveltuu ja kuinka sitä haetaan? Tule kuulolle ke 24.3. kello 9-10, niin tiedät. Tunnin webinaari on suunnattu muun muassa kunnille sek...

10.2.2021
Onkilammen entisen haulikkoradan riskit ja tarvittavat toimenpiteet on selvitetty

Suonenjoella sijaitsevan Onkilammen entisen haulikkoampumaradan lisätutkimusraportti valmistui vuoden 2020 lopussa. Lampi esitetään kunnostettavaksi poistamalla lammen pohjasedimenteissä olevat lyijyh...

22.1.2021
Kokkolassa tutkittiin vanhojen nahkatehtaiden maaperää - toimenpiteitä tarvitaan

Kokkolassa on tutkittu viime vuosina kahden vanhan nahkatehtaan alueen pilaantuneisuutta. Tehtaat ovat toimineet useita vuosikymmeniä. Vuoden 2020 aikana valmistuneiden tutkimusraporttien mukaan aluei...

14.12.2020
Tourusen entisen tervatehtaan ympäristöriskit selvitetään Uuraisilla

Uuraisen Tourusen entisen tervatehtaan ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loppuvuoden 2020 aikana.

14.12.2020
Lahdessa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla ampumaradalla

Peltolanmäen vanhan ampumaradan ympäristötutkimuksissa on havaittu raskasmetallipitoisuuksia pintamaassa. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet merkittävissä määrin pohj...

14.12.2020
Heinolassa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla kaatopaikalla

Opintien vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksissa todettiin haitta-ainepitoista jätteensekaista maata. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjav...

7.12.2020
Kukonhiekan teollisuusaluella Saarijärvellä tehdään ympäristötutkimuksia

Vanhan kuorma-autovarikon maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan marras-joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Koekuoppatutkimusten lisäksi otetaan vesinäytteitä haitta-ainetutkimuk...

7.12.2020
Vanajan suojeluskunnan ampumaratojen ei todettu aiheuttavan ympäristöriskiä

Kuudella entisellä ampumarata-alueella Myllykulmantien ja Sääjärventien risteyksen pohjoispuolisella alueella Janakkalassa on tutkittu touko- ja lokakuussa maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmet...

2.12.2020
Asikkalassa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä Saitan vanhan maankaatopaikan alueella

1990-luvulla lopettaneen Saitan maankaatopaikan ympäristötutkimuksissa löydettiin alueelle läjitettyä kuorijätettä. Kuorijäte oli dioksiini- ja furaanipitoista, mutta pohjavesinäytteissä ei todettu di...

30.11.2020
Kappelinmäen vanhan haulikkoradan aiheuttamia ympäristöriskejä selvitetään Vaasassa

Haulikkoradan aiheuttamaa lyijykuormitusta maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tutkitaan marraskuun alkupuolella. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan rata-alueen aiheuttamia kulkeutumis-, altistu...

5.11.2020
TOVA-lainsäädäntöhankkeen kuulemistilaisuus 3.12.

Ympäristövahinkojen toissijaisten vastuujärjestelmien kehittämisen lainsäädäntöhankkeen kuulemistilaisuus järjestetään sähköisesti to 3.12. kello 9–12.

5.11.2020
Korona on huomioitu työmailla - Kurikassa järjestettiin yleisövierailu turvallisuus huomioiden

Koronapandemia on huomioitu pitkin vuotta Maaperä kuntoon -ohjelman toiminnassa. Tapaamisia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin, ja varsinaisilla työmaakäynneillä sekä muissa kasvokkai...

2.11.2020

1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu