Ylöjärvellä tutkitaan vanhan kultakaivoksen kaivannaisjätteiden ympäristöriskejä

Uutinen 18.9.2020 klo 11.45

Haverin kaivoksen rikastushiekka-alueella sekä Kirkkojärvellä tutkitaan parhaillaan maaperää, sedimenttejä sekä pinta- ja pohjavettä. Tulosten pohjalta arvioidaan alueen mahdollisia ympäristöriskejä ja laaditaan suunnitelma alueen kunnostamiseksi. Hanke on Ylöjärven kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteinen.

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistämässä ympäri maata yhteensä 19 suljetun tai hylätyn, mahdollisesti ympäristöriskejä aiheuttavan kaivannaisjätealueen kohdekohtaiset selvitykset. Tehtävä on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle ympäristöministeriön päätöksellä.

Haverin entisen kultakaivoksen alue Ylöjärvellä on yksi valtakunnallisesti kartoitetusta 19 niin kutsutusta KAJAK-kohteesta, joiden on arvioitu edellyttävän toimenpiteitä.

– Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään riskienhallintatarpeiden ja vastuukysymysten selvittelyä sekä tarpeen mukaan kohteeseen sopivan riskienhallinnan, kuten kunnostamisen toteuttamista, kertoo projektipäällikkö Kari Pyötsiä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kuvassa heinää sekä upottavaa maata, johon on painunut saappaan jäljet.
Osin upottava maaperä tekee Haverin alueen tutkimusten toteuttamisesta haastavaa. Kuva: Petri Heino.

Haverin alueelta kulkeutuu raskasmetalleja Kirkkojärveen

Haverin kultakaivoksen toiminta on päättynyt 60 vuotta sitten, mutta rikastushiekka-alueelta valuu edelleen sateiden mukana raskasmetalleja viereiseen Kirkkojärveen. Alueella on aiemmin todettu korkeita kuparipitoisuuksia sekä kohonneita pitoisuuksia muun muassa vanadiinia, arseenia, sinkkiä ja kobolttia.

Alueella tehdään nyt koekuoppatutkimuksia ja geoteknisiä pohjatutkimuksia. Lisäksi otetaan sedimentti- ja pinta- ja pohjavesinäytteitä. Tutkimus- ja suunnittelutyöt on tilattu Sitowise Oy:ltä ja urakoitsijana alueella toimii Taratest Oy. Tavoitteena on saada tutkimustuloksia lokakuun loppuun mennessä. Ylöjärven kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus jakavat kustannukset puoliksi.

Lue lisää

KAJAK-hankkeessa selvitetään kaivannaisjätealueiden riskejä

Suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kohdekohtainen selvitystyö käynnistyy (uutinen 3.7.2020)

Lisätietoja

Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, 0295 036 372, kari.pyotsia@ely-keskus.fi

Auri Koivuhuhta, ympäristöasiantuntija, 0295 023 827, auri.koivuhuhta@ely-keskus.fi

 

  • Tulosta sivu