Rovaniemen Kroopinpalon ja Tervolan Kauvonkankaan vanhojen ampumaratojen puhdistustyöt alkavat

Uutinen 31.8.2020 klo 9.13

Rovanimen Kroopinpalon ja Tervolan Kauvonkankaan entisten ampumaratojen maaperässä on havaittu haitta-aineita. Molempien ampumaratojen lähietäisyydellä sijaitsee pohjavedenottamo.

Rovanimen Kroopinpalon ampumarata on ollut toiminnassa 1960-luvulta vuoteen 1989 asti. Alueella on ollut hirvirata, luodikkorata, pienoishirvi- ja villikarjurata sekä haulikkorata. Osassa alueelta otetuissa näytteissä lyijypitoisuuden on todettu ylittävän vaarallisen jätteen raja-arvon. Lisäksi kuparin ja antimonin osalta ylempi raja-arvo ylittyi useassa näytepisteessä.

Tervolan Kauvonkankaan ampumarata on ollut toiminnassa vuosina 1967–1993. Alueella on ollut kiväärirata. Taustavallissa havaittiin ylemmän ohjearvon ylitys lyijyn ja alemman ohjearvon pitoisuus antimonin osalta.

Kohteet on tutkittu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman valtakunnallisen Maaperä kuntoon -ohjelman toimesta, minkä vuoksi ne saavat valtion rahoitusta. Kohteiden tutkimukset ovat valmistuneet vuonna 2017. Lapin ELY-keskus on päättänyt pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tutkimusraporttien perusteella vuonna 2019.

Puhdistustöiden toteutus

Tulevat puhdistustyöt toteutetaan Rovaniemen kohteen osalta Rovaniemen kaupungin, Napapiirin Vesi Oy:n sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta. Tervolan kohteessa Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyökumppanina on Tervolan kunta. Molempien kohteiden puhdistustyöt tehdään valtion jätehuoltotyönä.

Puhdistustyöt aloitetaan Rovaniemen Kroopinpalosta maanantaina 31.8., jonka jälkeen siirrytään Tervolan Kauvonkankaalle. Työt valmistuvat perjantaihin 4.9. mennessä. Maaperä puhdistetaan molemmissa kohteissa massanvaihdolla, jossa kaivetut pilaantuneet maamassat ja jätteet kuljetetaan pois käsiteltäviksi luvanvaraiseen paikkaan. Puhdistustöiden jälkeen kohteista laaditaan Lapin ELY-keskuksen päätöksen mukaiset loppuraportit.

Lisätietoja valtion jätehuoltotöistä sekä Maaperä kuntoon -ohjelmasta:

Petri Heino, 0295 036 326, petri.heino@ely-keskus.fi

Lisätietoja Rovaniemen Kroopinpalon hankkeesta:

Erkki Lehtoniemi, 040 0295595, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Jukka Kuoksa, 040 183 9121, jukka.kuoksa@neve.fi

Lisätietoja Tervolan Kauvonkankaan hankkeesta:

Sauli Jalasmäki, 040 151 9815, sauli.jalasmaki@tervola.fi

 

  • Tulosta sivu