Lieksassa käynnistyy Mätäsvaaran vanhan kaivosalueen ympäristövaikutusten seurantatutkimukset

Uutinen 11.10.2021 klo 14.19

Mätäsvaaran vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään tutkimuksia valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa, jossa kartoitetaan lähivuosina yhteensä 19 käytöstä poistetun tai hylätyn kaivannaisjätealueen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta. Lokakuussa 2021 käynnistyvä hanke jatkuu vuonna 2022.

Ilmakuva Mätäsvaaran alueesta. Keskellä näkyy suuri, valkoinen alue (rikastushiekka).
Mätäsvaaran kaivosalueella on havaittavissa noin 15 hehtaarin kokoinen peittämätön rikastushiekka-alue. © Kuva: Envineer Oy

 

Lieksan Mätäsvaarassa sijaitsevan vanhan molybdeenikaivoksen rikastushiekka-alueella tehdään ympäristön tilaa koskevia tutkimuksia vuosien 2021 ja 2022 aikana. Nyt tutkitaan rikastushiekan ominaisuuksia sekä hiekasta mahdollisesti aiheutuvaa kuormitusta alueen maaperään, pohja- ja pintavesiin sekä ilmaan. Alueella ei ole tehty aiemmin kattavia rikastushiekan laatua tai ympäristön tilaa koskevia tutkimuksia. 

Kaivos on ollut toiminnassa vuosina 1940–47. Alueella on havaittavissa nykyään vanhan kaivostoiminnan jäljiltä kolme pientä vedellä täyttynyttä louhosta sekä noin 15 hehtaarin kokoinen peittämätön rikastushiekka-alue. 

Seurantahankkeeseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Envineer Oy. Tutkimuksia tehdään rikastushiekka-alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä. Tutkimustulokset valmistuvat loppuvuodesta 2022.

Mätäsvaaran kaivannaisjätealue kuuluu kansalliseen luetteloon, johon on listattu käytöstä poistettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita, joista joko aiheutuu tai voi aiheutua uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Käytännössä kunkin kohteen ympäristö- ja terveysvaikutuksia selvitetään KAJAK-hankkeessa, jota toteuttaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Lue lisää

Yhteyshenkilöt

Jari Tiainen, pilaantuneiden alueiden asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Jorma Sarkkinen, rakennustarkastuspäällikkö, Lieksan kaupunki, 040 1044 790, jorma.sarkkinen@lieksa.fi

Ari Kolehmainen, projektipäällikkö, Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), 050 3060 753, ari.kolehmainen@envineer.fi

Kartta Mätäsvaaran sijainnista
 

  • Tulosta sivu