Kouvolassa ei todettu ympäristöriskejä Ruostesuon vanhalla kaatopaikalla

Uutinen 10.1.2022 klo 15.50

Kouvolassa tehtiin syksyn 2021 aikana maaperän ja pohjaveden tutkimuksia Ruostesuon vanhan kaatopaikan ympäristössä. Selvityksen perusteella Ruostesuon vanhalle kaatopaikalle ei tarvita riskinarviointiin perustuvia jatkotoimenpiteitä.

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus selvittivät Kouvolan kaupungissa sijaitsevan vanhan Ruostesuon kaatopaikan ympäristöriskejä. Yhdyskuntajätteen kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1940-50. Tutkimukset toteutettiin syksyn 2021 aikana.

Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Tutkimuksissa käytettiin kaira- ja kaivinkonetta. Otetuista näytteistä tutkittiin mm. metalleja, öljyhiilivetyjä, liuottimia ja PAH-yhdisteitä.
 
Tutkimuksista saatujen tietojen perusteella alueen maaperän ja pohjaveden tilasta laadittiin riskinarviointi. Riskinarvioinnin perusteella alueelle ei tarvita lisätutkimuksia tai puhdistamista.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen toteutus rahoitettiin. Selvitykseen liittyvät lisätutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Lisätietoja

Sami Suoknuuti, Kouvolan kaupunki, 040 489 9236, sami.suoknuuti@kouvola.fi
Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi
Jussi Virtanen, FCG Finnish Consulting Group Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Kartta kohteen sijainnista.
Kohteen sijainti on merkitty karttaan punaisella.

  • Tulosta sivu