JASKA-hankkeeseen otetaan vastaan uusia hakemuksia vuoden 2020 loppuun asti

Uutinen 16.4.2020 klo 14.51

Öljyllä pilaantuneita kohteita, kuten vanhoja huoltoasemia ja korjaamoita, voi hakea mukaan öljysuojarahaston JASKA-hankkeeseen vuoden 2020 loppuun saakka. Kohteiden puhdistukset jatkuvat vielä ainakin vuoteen 2024 saakka.

Uusia hakemuksia voi toimittaa JASKA-hankkeeseen 31.12.2020 asti. Vuoden 2020 loppuun mennessä vastaanotettujen hakemusten osalta kohteiden selvitykset ja puhdistukset hoidetaan loppuun JASKA-hankkeessa. Maaperän ja pohjaveden puhdistukset jatkuvat eri puolella Suomea vielä ainakin vuoteen 2024 asti.

Kaivinkone nostaa mutaista öljysäiliötä maasta.
Hankkeeseen soveltuvia kohteita voivat olla entiset kyläkaupat, toimintansa lopettaneet huoltoasemat ja korjaamot.

Ympäristöministeriön yhteydessä toimivan öljysuojarahaston JASKA-hankkeessa selvitetään ja puhdistetaan öljyllä pilaantuneita kohteita, joissa on ollut aiemmin maaperää mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Hankkeeseen soveltuvia kohteita ovat isännättömät polttoaineen jakelupisteet esim. entiset kyläkaupat, toimintansa lopettaneet huoltoasemat tai korjaamot. Lisäksi kohteen soveltuvuudessa huomioidaan pilaantumisesta aiheutuva riski ympäristölle tai terveydelle, joten hankkeeseen soveltuvat kohteet sijaitsevat vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, vedenottamon tai vesistön läheisyydessä tai asutulla kiinteistöllä.

ESKO-kohteiden hakemuksia otetaan vastaan myös vuoden 2020 jälkeen

JASKA-hanke alkoi vuonna 2012, jonka jälkeen hankkeessa on selvitetty maaperän pilaantuneisuus lähes 400 kohteessa. Hakijana voi olla yksityishenkilö, kunta, yritys, kuolinpesä, yhteisö ja hankkeeseen hakeminen on kiinteistönomistajalle vapaaehtoista. Noin 45 prosentissa tutkituista kohteista on todettu riskiperusteinen maaperän tai pohjaveden kunnostustarve. Pilaantuneen maaperän puhdistus on alkanut noin 130 JASKA-kohteessa.

JASKA-hankkeen kohteiden lisäksi öljysuojarahasto rahoittaa selvityksiä ja puhdistuksia myös sellaisissa yksittäisissä kohteissa (ns. ESKO-kohteissa), jotka eivät ole täyttäneet JASKA-hankkeen soveltuvuuskriteereitä. Näiden ESKO-kohteiden uusia hakemuksia otetaan vastaan myös vuoden 2020 jälkeen. ESKO-kohteiden hakemusten käsittelyyn ei tule muutoksia. Hakemus toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen, joka antaa hakemuksesta lausunnon edelleen öljysuojarahastolle rahoituspäätöksen tekemistä varten.

Lue lisää

Öljysuojarahaston JASKA-hanke ja ESKO-kohteet (maaperakuntoon.fi)

Öljysuojarahasto (ym.fi)

Lisätietoja

Mikko Rautio, projektipäällikkö, mikko.rautio@ely-keskus.fi, 0295 036 057

Sanna Pyysing, PIMA-asiantuntija, sanna.pyysing@ely-keskus.fi, 0295 036 046

 

  • Tulosta sivu