Entisellä huoltoasemakiinteistöllä maaperän puhdistustarve Joensuun Enossa

Uutinen 14.12.2021 klo 13.54

Joensuun Enossa, kantatie 73:n varrella sijaitsevan vanhan huoltoasematontin (entinen Seo Kaltimontupa) maaperän ja pohjaveden tila selvitettiin alkusyksyn 2021 aikana. Kiinteistöllä on harjoitettu huoltoasematoimintaa 1960-luvulta lähtien vuoteen 2015 saakka. Huoltoasematoimintaan liittyvät rakenteet ovat edelleen paikoillaan.

Kohde sijoittuu Tannilanvaaran 1. luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden virtaussuunta on kohteesta noin 700 m:n etäisyydellä sijaitsevalle vedenottamolle päin. Tutkimusten perusteella arvioitiin kohdekiinteistön maaperän ja pohjaveden puhdistustarve. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä Kuntoon-ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Envineer Oy.

Ympäristötutkimuksiin sisältyi maatutkaluotauksia sekä maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimuksissa todettiin maanalaisten säiliöiden alueella ja läheisyydessä maaperässä sekä pohjavedessä kohonneita hiilivetypitoisuuksia. Selvityksen perusteella kohteen maaperän pilaantuneisuus on aiheuttanut paikallisesti pohjaveden laadun selvän heikentymisen. Ajoittain määritysrajat ylittäviä hiilivetypitoisuuksia on todettu myös viereisen ratapiha-alueen pohjavesitarkkailussa kohteesta noin 350 metrin etäisyydellä pohjaveden virtaussuunnassa sijaitsevassa tarkkailuputkessa.

Selvitysten ja tehdyn riskinarvioinnin perusteella kohteen maaperä tulee puhdistaa siten, että haitta ja riski pohjaveden laadulle poistetaan. Maaperässä edelleen olevat säiliöt ja muut polttoaineen jakelurakenteet niin ikään aiheuttavat riskin maaperän ja pohjaveden laadulle, jonka vuoksi rakenteet on suositeltavaa poistaa maaperästä.     

Lisätietoja

Jari Tiainen, pilaantuneiden alueiden asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Jari Leinonen, ympäristönsuojelupäällikkö, Joensuun kaupunki, 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi
Ari Kolehmainen, projektipäällikkö, Envineer Oy, 050 3060 753, ari.kolehmainen@envineer.fi

Enon huoltoaseman sijainti
 

  • Tulosta sivu