Taustalla työmaa ja edessä mies huomiotakissa, jonka selässä lukee ELY.

Valtiontuki selvittämiseen ja puhdistamiseen

Oletko aikeissa selvittää maaperän, pohjaveden tai sedimentin pilaantuneisuuden tai puhdistaa pilaantuneen alueen? Valtio voi tukea selvittämistä tai puhdistamista joko valtionavustuksella tai järjestämällä selvittämisen tai puhdistamisen valtion toimesta, kun hankkeelle on ympäristö- tai terveysperuste, etkä ole pilaantumisen aiheuttaja.

Harkinnanvaraista valtiontukea voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta aiheutuvan terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Valtiontukeen liittyvät tehtävät on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Valtio voi tukea pilaantuneisuuden selvittämistä tai pilaantuneiden alueiden puhdistamista kahdella tavalla:

  1. valtionavustuksella (+asiantuntijapalvelulla)
  2. järjestämällä hankkeen valtion toimesta.

Tukea ei voida myöntää

  • pilaantumisen aiheuttajalle
  • hankkeelle, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen tuen hakemista (pl. hakemuksen edellyttämät välittömät selvitykset)
  • hankkeelle, jonka toteutus johtuu maankäytön muutoksesta
  • roskaantumisen siivoamiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, joka ei liity maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumiseen tai sen vaaraan.

Kuvassa on otsikko, jossa lukee Valtiolla on kaksi tapaa tukea. Otsikon alla on kaksi kuvasymbolia ja tekstit: Valtionavustus. Hakija vastaa hankkeen toteuttamisesta. Valtio osallistuu kustannuksiin.  Avustuksella pääsee nopeimmin liikkeelle hankkeessa. Käynnissä on jatkuva haku. Järjestäminen: Valtio vastaa hankkeen toteuttamisesta ja osallistuu kustannuksiin. Vain poikkeustapauksissa valtio voi vastata hankkeen toteutuksesta ja kustannuksista kokonaan.